Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

M: My jako miasto ustalamy poszczególne daty

wydarzeń, jak obchody dni miasta, dogadujemy

się z [nazwa miejscowości], dogadujemy się

z [nazwa miejscowości]. To są trzy miejsca, żeby

nie kolidowało i tu sobie ustalamy początkiem

roku daty, w których obchodzimy swoje święta,

ewentualnie takie wydarzenia, które by nam

nie kolidowały. Także [nazwy miejscowości]

i czasami wymieniamy informacje też z [nazwa

miejscowości]. Z tamtymi standardowo, bo

jakoś tak się utarło, bo to ten sam właściwie

odbiorca, bo młodzież jedzie i z [nazwa miejscowości]

do nas na koncerty przyjeżdża, a od

nas jedzie do [nazwa miejscowości], bo jest 12

kilometrów. Tak samo z [nazwa miejscowości]

mamy, dwadzieścia parę kilometrów, więc

konsultujemy te wydarzenia. [burmistrz, gmina

miejska] [gmina 1; IDI M2]

Sytuacja współpracy podobnych jednostek

samorządu terytorialnego nie jest

zapewne charakterystyczna dla wszystkich

małopolskich gmin, nie zawsze rodzi

się w naturalny, bezproblemowy sposób.

K: No tak sobie myślę, że tutaj mamy trzynaście

samorządów, to są takie małe społeczności,

no to tutaj mamy do czynienia z taką

rywalizacją, taką nawet zazdrością mieszkańców,

prawda, więc to nawet czy mikołajkowa

uroczystość, czy dzień dziecka, to są takie

najbardziej charakterystyczne imprezy i każdy

ma ambicje zrobić to dla swoich. Sukcesem

już jest to, że mieszkańcy samorządów już nie

piętnują dzieci, które przyszły spoza samorządu.

Już teraz generalnie już rozumieją, i to

się też udało wypracować, że wszystkie dzieci

nasze są. [dyrektor, ośrodek kultury, gmina

miejsko-wiejska] [gmina 2; IDI K1]

Drugi ze wspomnianych czynników

wpływających na prowadzoną politykę

kulturalną to wybór metod porównywania

się gmin z innymi ośrodkami. Dotyczy

to przede wszystkim tych miejsc, które

mają jakieś specyficzne walory, lub,

może ściślej rzecz ujmując, takie miejsca,

w których decydenci są w stanie dostrzec

określone zasoby. Poniżej znajdują się

przykładowe wypowiedzi odnoszące się

do omawianego zagadnienia.

Porównywanie się z innymi zazwyczaj

nadaje kreowanej polityce kulturalnej

charakter rywalizacji i konkurencji. Najczęściej

przyjmowana strategia polega

na próbach odróżnienia się i wskazania

unikatowości własnych zasobów albo

chociaż jakiegoś dodatkowego elementu,

który powinien wpłynąć na postrzeganie

oferty jako bardziej atrakcyjnej niż

u konkurencji. Gminy starają się w tych

wypadkach stawiać na rozwiązania innowacyjne.

110

More magazines by this user
Similar magazines