Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

M: Wydaje mi się, że to będzie bardzo fajną

opcją i ja, szczerze mówiąc, duże wiążę nadzieje

z tą ekspozycją multimedialną, naprawdę liczę

na to, że spowoduje to może nie od razu wyprzedzenie

[nazwa miejscowości], ale to jest po

prostu niemożliwe, natomiast na pewno większe

zainteresowanie tą kopalnią, bo będzie to coś,

co będzie odróżniało nas od [nazwa miejscowości].

[dyrektor ds. marketingu, sektor prywatny,

uzdrowisko, gmina miejska] [gmina 1; IDI M1]

M: No trzeba wziąć pod uwagę także i przyrodnicze

walory tego miejsca. Jedni lubią

jechać, załóżmy, do Krynicy czy do Zakopanego

na Krupówki, nie w góry, tylko tam, gdzie

jest tłum, gdzie są dyskoteki, gdzie jest jadło

i dancingi, prawda A inni lubią ciszę. Plecak

i wędrowanie. I jeśli tutaj, ta okolica jest

naznaczona szlakami turystycznymi, zaznaczona

tymi różnymi ścieżkami przyrodniczymi,

tym szlakiem [nazwa szlaku] i paroma jeszcze

innymi rzeczami. No to sprawia, że to dla

kogoś też jest atrakcja. [ksiądz, gmina wiejska]

[gmina 8; IDI M9]

M: I znowu wokół tego [święta niepodległości

– W. K.] dużo wydarzeń, koncerty, staramy się

zawsze, aby rocznice czy święta robić w sposób

niestandardowy. To nie ma być tylko podejście

pod grób nieznanego żołnierza i złożenie

kwiatów, ale my układamy na terenie świece,

tak zwane ścieżki pamięci, główne ulice

miasta, na krawężnikach całe się świecą. To są

takie akcje, gdzie mieszkańcy się włączają, to

wygląda świetnie i jest to znowu taka działka,

taka chwila to zastanowienia się dla kogoś, kto

nie wie, skąd te świece, dlaczego… [dyrektor,

wydział kultury i promocji urzędu miasta, gmina

miejska] [gmina 10; IDI M13]

Podsumowanie

Podsumowując powyższy rozdział,

należałoby stwierdzić, że na politykę

kulturalną w gminie ma wpływ bardzo

wiele czynników, a sama ona też nie

jest holistycznym i spójnym zespołem

działań. Realizuje się na różnych poziomach

jednocześnie. Na jej całokształt

wpływają między innymi sposoby, w jaki

osoby odpowiedzialne za jej kreowanie

rozumieją pojęcie polityki kulturalnej.

Ważny jest także sposób ustalania

priorytetów i strategicznych kierunków

działania w kulturze oraz miejsca, jakie

zdaniem aktorów odpowiedzialnych

za politykę kulturalną zajmuje gmina

w szerszych układach przestrzennych

i znaczeniowych.

Miejscem realizacji zarysowanych

powyżej sposobów uprawiania polityki

kulturalnej są lokalne sceny kulturowe,

a zwłaszcza scena wiodąca, na których

111

More magazines by this user
Similar magazines