Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

działają i ścierają się rozmaici aktorzy.

Można powiedzieć, że polityka kulturalna

odbywa się w dynamicznym środowisku,

w którym stale renegocjuje się znaczenie

pojęcia kultura, na nowo definiuje rolę

poszczególnych aktorów i określa zakres

działań mogących należeć do sceny

wiodącej w odróżnieniu od tych, które są

w danej chwili alternatywne bądź kontrkulturowe.

Krótki opis tego, jak trzy kluczowe elementy

(polityki kulturowej, scen kulturowych

i aktorów kultury) działają we

wspólnej przestrzeni znajduje się w kolejnym

rozdziale. Jest to swego rodzaju

podsumowanie i połączenie wątków

trzech poprzednich rozdziałów.

More magazines by this user
Similar magazines