Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny i polityki kultury. Razem czy osobno

go. Jest tutaj wspaniała synagoga. Wspaniała

w sensie założeń architektonicznych i budowy,

natomiast nie jest we wspaniałym stanie, ale

będzie. I to będzie w przyszłości jako ośrodek

spotkania kultur, więc kultury i polskiej i żydowskiej.

[…] Więc będziemy chcieli pokazać,

ponieważ ci mieszkańcy, jak wspomniałem

było to 60 procent populacji, oni wnieśli

w rozwój materialny tego miasta i okolic

duży wkład. Zostały po nich jeszcze pamiątki,

zostały jakieś tam budynki, ale również pewne

tradycje i zwyczaje i chcielibyśmy do tego

wrócić. [burmistrz, gmina miejsko-wiejska]

[gmina 3; IDI M4]

B: Kto jest bezpośrednio odpowiedzialny za

kreowanie polityki kulturalnej [badacz]

M: Dużo jest uzależnione od tego, na co

Unia daje pieniądze. [pracownik, wydział

rozwoju lokalnego, urząd gminy, gmina

miejsko-wiejska]

B: Aha, czyli to jest taki wyznacznik kierunku,

w którym iść

M: Jest to główny wyznacznik […] inwestycji,

zamierzeń inwestycyjnych. Jeżeli Unia na

przykład nie da pieniędzy na daną działalność,

to podejrzewam, że w żadnej gminie pomysłu

takiego nie ma.

B: A to nikt nic nie robi w tym względzie

M3: Wiadomo, że Ministerstwo Kultury nie da

pieniędzy nam na park, z tego względu, że jest

to park, który powoduje tylko odrestaurowanie

jakiegoś tam istniejącego zabytku, choćby dużej

klasy. Natomiast gdybyśmy mieli tam jakikolwiek

element judaistyczny albo jakichś innych

mniejszości, to już mamy 50 procent więcej

szans na uzyskanie. Bo taka jest ostatnio polityka

Ministerstwa Kultury. Tolerancja wzajemna.

Jeżeli byśmy chcieli na przykład te [nazwa

obiektu] robić, to tu już mamy większe szanse,

bo Ministerstwo Kultury jest bardzo nastawione

na archeologię.

B: Czyli trendy i pomysł na kierunek rozwój

kultury wyznaczany jest tym, co Ministerstwo…

M: Polityką ministerialną lub Urzędem Marszałkowskim.

B: Aha, jeszcze Urząd Marszałkowski.

M3: No bo Urząd Marszałkowski po pierwsze

rozporządza środkami unijnymi i oni swoje

cele wyznaczają plus mają własne pieniądze.

To jest powiedziałbym 80 procent zamierzeń

inwestycyjnych w całym województwie, jest

pod plany Ministerstwa Kultury i plany…

[gmina 3; IDI M3]

117

More magazines by this user
Similar magazines