Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny i polityki kultury. Razem czy osobno

miejscowości], to było 650-lecie i była potężna

mobilizacja mieszkańców. Powstała publikacja,

film, świetna wystawa na dożynki uważam. No

i też takie poszukiwanie tej tożsamości, że z naszej

miejscowości pochodził pierwszy starosta

[…]. Teraz również [nazwa miejscowości] się

odezwały i w tym roku będą obchodzić 725-lecie,

bo dotarli do takich dokumentów, kiedy

powstały. [burmistrz, gmina miejsko-wiejska]

K2: I należy domniemywać na podstawie tych

dokumentów. [dyrektor, dom kultury, gmina

miejsko-wiejska]

K1: Ale to jest też takie fajne, bo oni zaczynają

przywiązywać się do własnej miejscowości,

szukać uroczystości, które zaktywizują mieszkańców,

żeby przyszli, żeby wiedzieli.

K2: I taka właśnie impreza, właśnie na podsumowanie

tego projektu ma być początkiem

czegoś nowego. W czasie takiej uroczystości

sołtys i jakiś tam miejscowy historyk mają

uzmysłowić mieszkańcom, ile rzeczy wartościowych

mogą znaleźć na strychu. Że jakby ktoś,

kto mieszka ileś tam lat, to wie, że ten strych

jest zaśmiecany i nie przywiązuje do tego wagi,

a jakby takimi działaniami z zewnątrz mogą pokazać

tym ludziom, że mogą tam mieć bardzo

dobre rzeczy, które będą świadczyć na przykład

o tym, że [nazwa miejscowości] już 725 lat

istnieją. [gmina 2; FGI 2.1]

Na kształt lokalnych sceny kultury wpływ

mają czasem także rozwiązania znacznie

odbiegające od tego, co bylibyśmy

skłonni uznać za nośniki zmian w kulturze.

Przykładem może być wspólna

polityka rolna i realizowany w jej ramach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich,

który poprzez promowanie tradycyjnych

produktów regionalnych przyczynia

się do odtwarzania i ożywiania niektórych

zapomnianych elementów kultury

lokalnej. Obserwując podejmowane

w ramach niektórych programów (na

przykład program Lider+) inicjatywy,

można zauważyć mechanizm polegający

na nadawaniu nowych znaczeń i reinterpretacji

symboliki istniejących elementów

lokalnego dziedzictwa. Wyraża się

to w nadawaniu wielkiej wagi tradycjom

i obiektom, które dotychczas nie stanowiły

ważnego elementu lokalnej kultury.

W ten sposób w Małopolsce tworzone

są szlaki, gościńce i ścieżki tematyczne,

powstające w wyniku mody na tego

typu produkty, która przywędrowała

do nas z zachodniej części Europy i ze

Stanów Zjednoczonych. Działania takie

wpływają na sposób symbolicznego

uporządkowania przestrzeni i na zmianę

sposobów odbioru lokalnego dziedzictwa.

Można się zastanawiać, czy obecne

trendy nie zmienią w perspektywie

119

More magazines by this user
Similar magazines