Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

kilkudziesięciu lat sposobów patrzenia

na to, co stanowi najistotniejszy element

dziedzictwa lokalnego bądź nawet

co można uznać za dziedzictwo lokalne

(zmieniając choćby hierarchię ważności

i wartości poszczególnych obiektów

w pamięci zbiorowej). Jest jeszcze za

wcześnie na jakiekolwiek rozstrzygnięcia

w tej kwestii, ponieważ nie wiadomo,

czy nowe elementy lokalnej przestrzeni

wpiszą się na stałe do świadomości zbiorowej

społeczności lokalnej i szerszego

społeczeństwa. Z całą pewnością warto

jednak obserwować, w jakim kierunku

będą się rozwijały zarysowane trendy.

Podstawowa kategoria

porządkująca małopolskie

sceny kultury

Kolejny interesujący wniosek, który

w pewnym sensie łączy się z tym zaprezentowanym

powyżej, dotyczy miejsca,

jakie w Małopolsce XXI wieku zajmuje

kultura typu ludowego. Postanowiliśmy

poddać tę kwestię głębszej analizie ze

względu na jej powszechną obecność

na małopolskich scenach oraz fakt, że

dla samych aktorów kultury stanowi on

chyba najbardziej emocjonujący temat.

Przez ten termin rozumiemy zbiór praktyk

kulturowych, który jest zakorzeniony

w lokalnej tradycji opierającej się na uwarunkowaniach

gospodarczych i pochodzących

ze środowiska przyrodniczego oraz

stworzonych poprzez te uwarunkowania

zbiorowych rytuałach. Oznacza to, że

z kulturą typu ludowego będziemy mieli

do czynienia wszędzie tam, gdzie agrarny

model gospodarki determinował całoroczny

cykl pracy, a co za tym idzie, codzienność

danej społeczności. Włączyć w ten

typ należy również te społeczności, w których

obok rozpowszechnionego w całej

Małopolsce rolnictwa, dzięki występowaniu

zasobów naturalnych w postaci soli

czy węgla, ważne było górnictwo.

W analizie poświęconej scenom kulturowym

wskazano, że kultura typu ludowego

jest w Małopolsce jedną z głównych

treści, wokół których aktorzy wytwarzają

sceny wiodące. Uznaje się ją za wartość

autoteliczną oraz niezbywalną podstawę

tożsamości lokalnej. Już w pierwszym

rozdziale niniejszego raportu napisano,

że jednym z głównych celów aktorów

kultury jest podtrzymywanie ciągłości

tradycji regionalnych, które wyrażone

w kulturze typu ludowego stanowią rdzeń

rozumienia samego pojęcia kultura. Z kolei

w rozdziale poświęconym politykom

kulturalnym wskazaliśmy, że bardzo wiele

przejawów aktywności podejmowanych

120

More magazines by this user
Similar magazines