Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

gdzie indziej, w innych regionach choćby Polski

gdzie, gdzie folklor jest rekonstruowany, ale

to też jest nieopracowane i wszystkie działania,

wszystkie instytucje, myślę, które tutaj na

terenie czy to [nazwa gminy], czy naszej gminy,

czy w ogóle Podhala działają, działają w tym

kierunku, żeby tę kulturę promować i przede

wszystkim kultywować w jej wszystkich aspektach.

[dyrektor, gminny ośrodek kultury, gmina

wiejska] [FGI 5.1]

„Żywa” kultura typu ludowego, nieoderwana

od własnych korzeni, jest przeciwstawiana

kulturze „martwej”, która

zatraciła naturalną ciągłość i może być

w najlepszym razie rekonstruowana. Jak

wskazywała inna aktorka kultury w zacytowanej

w 3. rozdziale wypowiedzi, można

zaobserwować paradoks, który polega

na tym, że nawet pieczołowicie odtwarzana

lokalna kultura typu ludowego, którą

obserwuje się cyklicznie podczas świąt,

festynów i tym podobnych, nie istnieje

w codzienności społeczności lokalnych

i przez to przypomina skansen.

Kolejnym ciekawym zagadnieniem

dotyczącym kultury typu ludowego było

wskazanie niektórych aktorów kultury na

powstawanie pewnego kontinuum, odnoszącego

się do kultury typu ludowego. Na

jednym jego krańcu sytuuje się „autentyczność”,

na drugim „brak autentyczności”.

Poniższy cytat wyjaśnia, jak aktorzy

rozumieją znaczenie „autentyczności

kultury”.

K: No właśnie. Więc mówimy o tym, wszyscy

mamy takie właśnie wyobrażenie idealne, jak

powinno być, natomiast jest ono… nie bardzo

ma się do rzeczywistości, nie bardzo przystaje

i może stąd te właśnie… ta ucieczka. Pani [imię

osoby] powiedziała o Podhalu, ale proszę

zwrócić uwagę, że Podhale jest bardzo silnie

ciągle właśnie w tej tradycji na co dzień umocowane.

W związku z tym, jak ci ludzie przychodzą

na wesele w swoich strojach ludowych

to nie są przebrani, prawda To jest dla nich

strój uroczysty, ale to jest ich strój naturalny.

Natomiast mnie się wydaje, że to, w czym my

tutaj jesteśmy na terenie powiatu […], to nie

jest proszę Pani autentyczność [podkreślenie

– Z. N.], ponieważ no to, o czym już mówiłam,

że są dwa światy, jeden jest wykreowany

sztucznie, między innymi przez animatorów

kultury, a drugi dzieje się na co dzień, na co

dzień jest już całkiem spospoliciały i wcale nie

taki atrakcyjny. [dyrektor, biblioteka, gmina

miejska] [gmina 4; FGI 4.2]

Ten brak „autentyczności” wyraża się

nie tylko w refleksji aktorów na temat

ogólnej kondycji lokalnych kultur, co

spotyka się stosunkowo rzadko, ale jest

122

More magazines by this user
Similar magazines