Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny i polityki kultury. Razem czy osobno

przede wszystkim konsekwencją odcięcia

się przejawów kultury typu ludowego od

jej pierwotnych znaczeń zakorzenionych

w rocznym cyklu pracy. Dobrą egzemplifikacją

tego zjawiska jest poniższa wypowiedź.

K: […] Dożynki. Wieniec z [nazwa miejscowości].

Jest problem z wykonaniem tego wieńca.

Na dzień dzisiejszy wykonywałam go ja z jedną

z pań. Bo gdy zwróciliśmy się do rolników, grupy

rolników, z prośbą czy by się nie zaangażowali,

to powiedzieli, że mogą w grudniu, bo teraz nie

mają czasu. [pracownik, dom kultury, gmina

wiejska] [gmina 8; FGI 8.1]

Zdaje się, że brak „autentyczności”

kultury typu ludowego może wynikać

również, nie tyle z braku realnego

odniesienia do rytuałów codzienności

spowodowanych ogromnymi zmianami

w społecznym podziale pracy wynikającymi

między innymi z mechanizacji, ale

również z nieutożsamiania się podmiotów

predestynowanych do odtwarzania

tejże kultury (rolników, dzieci należących

do zespołów regionalnych i innych) z jej

wykreowanymi przez aktorów i polityków

kultury przejawami.

M1: […] Dożynki. Święto rolników. I co prawda

aura nie sprzyjała. Ale tutaj, w domu kultury,

zgromadziliśmy się. Praktycznie nie było w ogóle

ludzi. [radny, przewodniczący komisji kultury

w radzie gminy, gmina wiejska]

M2: Rolnicy się nie utożsamiają z tym. [instruktor,

ośrodek kultury, gmina wiejska] [gmina 8;

FGI 8.1]

Jednym z często pojawiających się i przyjmowanych

przez aktorów z niekrytym

smutkiem zjawisk była niechęć młodzieży

do zakładania strojów ludowych oraz

odtwarzania praktyk kulturowych bezinteresownie.

M: Downi to była tako kultura właśnie dlo

nos nie A teroz to się robi raczy na pokaz

wszystko, no niestety, bo z tego się żyje… [podkreślenie

– Z. N.] Moi synowie już za darmo nie

przydą na impreze ze mną zagrać. Na przykład

jak im sie zapłaci, to jeszcze zagrajom… i tako

jest prowda… [twórca ludowy, gmina wiejska]

[gmina 5; FGI 5.1]

M: […] spotykamy się z takim problemem,

że dziecko czy młodzież gimnazjalna ma

problem, że nie założy stroju ludowego, bo

uważa, że to jest obciach [podkreślenie –

Z. N.], prawda To nie mówię, że wszyscy, ale

z tym się spotykamy… [radny, przewodniczący

komisji kultury w radzie gminy, gmina wiejska]

[gmina 8; FGI 8.1]

123

More magazines by this user
Similar magazines