Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny i polityki kultury. Razem czy osobno

K: Jeżeli, bo jestem odbierana jako coś autentycznego,

wyrastającego z tej ziemi, nie i pewnie

chciałabym, żeby to było bardzo spójne, ale

no czasy są takie, jakie są. Nic się, już się nie

da tego cofnąć, nie da się cofnąć krajobrazu

i tego wyglądu, jaki był, prawda Już mamy

te murowane klocki, już to wszystko zupełnie

inaczej brzmi, prawda Ale jeżeli… no ja chętnie

występuję i to jest, wtedy jak wiem, że ludzie

autentycznie tego potrzebują, żeby nawet poprzez

mnie, jednoosobową, poznać coś więcej,

prawda, bo to jest nie tylko śpiew, ale jeszcze

porozmawianie o Łemkach, o ich historii. [artysta,

przedstawiciel mniejszości etnicznej, gmina

wiejska] [gmina 4; FGI 4.2]

Jak pokazuje powyższa wypowiedź, w opinii

informatorki wytwory mniejszościowej

kultury typu ludowego mogą przenosić

odbiorcę do istoty tej kultury poprzez

dopuszczanie go do kręgów prawdziwych

znaczeń kultury (prawdziwych, czyli

nieodgrywanych). Niewykluczone, że ten

szczególny stosunek do kultury mniejszościowej

powstaje z poczucia tęsknoty

za tym, co stracone. Tym bardziej, jeżeli

w przestrzeni kulturowej jest jednym

z nielicznych zjawisk zakorzenionych

w przeszłości.

Widać zatem, jak ważną kategorią

porządkującą na małopolskich scenach

kulturowych jest kultura typu ludowego,

zarówno ze względu na jej wszechobecność,

jak i przez to, że stanowi ważny

punkt odniesienia dla aktorów kultury

czy to zorientowanych na odtwarzanie

kultury własnej, czy też na włączanie do

lokalnego uniwersum elementów kultury

mniejszościowej.

Cykliczność wypełniana

nowymi treściami

Żeby podsumować powyższe dwa rozdziały

i pogłębiające je analizy z tego rozdziału,

chcielibyśmy wskazać na tendencję

związaną z nakładającymi się dwoma

sposobami widzenia czasu jako jedną

z podstawowych determinant współczesności.

W celu opisania skomplikowanych procesów

społecznych regulujących funkcjonowanie

sfery kultury w Małopolsce postanowiliśmy

się odnieść do wprowadzonego

już przez Pitrima Sorokina (Sorokin 1937

[za:] Sztompka 2005: 142-143) w latach

trzydziestych wyobrażenia o powtarzalności

procesów społecznych, które

przybierają formę cyklu i w takich właśnie

cyklach się odtwarzają. Ten jeden z najbardziej

uznanych autorów teorii zmiany

społecznej wyróżniał specyficzny rodzaj

125

More magazines by this user
Similar magazines