Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

cyklu, to jest cykl względny, w ramach

którego znaczna część zachodzących

procesów jest powtarzalna, ale z każdym

cyklem dochodzi do nieznacznego odchylenia

od norm regulujących poprzednie

powtórzenia. Jak podsumowuje Piotr

Sztompka, „Proces może także przebiegać

ruchem spiralnym, kiedy kolejne stany są

do siebie w fundamentalny sposób podobne,

ale nie identyczne […]” (Sztompka

2005: 143).

Jeśli odniesiemy się z powrotem do analizowanej

w tym raporcie realności, okaże

się, że faktycznie rzeczywistość społeczna,

a zarazem kulturalna regionu, niezmiennie

odtwarza się cyklicznie, niemniej

w powtarzalnym cyklu astronomicznym

– za podstawową jednostkę uznajmy rok

– stopniowo pojawiają się nowe treści.

Fascynujące jest tutaj następujące po

sobie rozwarstwianie się rocznych cykli.

Podstawowym odniesieniem będzie tu

niezmiennie obowiązujący, osadzony

w czasie kolistym, rytualny cykl opierający

się na chrześcijańskiej liturgii. Na

nim bowiem zbudowana jest większość

tradycyjnych praktyk kulturowych, odniesionych

na drugim poziomie do cykli

pór roku, a więc też cykli wegetacyjnych,

które tak długo jak rolnictwo pozostawało

niezmechanizowane, totalnie determinowały

życie społeczne, zwłaszcza na wsi. Co

ważne, opierając się na tych dwóch wymiarach

powstawała poddana już analizie

kultura typu ludowego.

Jak wykazały badania, w Małopolsce

realizowane są projekty, w ramach których

próbuje się odtworzyć tę tradycyjną

cykliczność wsi.

K: No dlatego ja się nie odzywałam, bo ja

skupiam się na wsiach. Są tworzone ekomuzea,

tworzenie muzeów rolniczych, gdzie prezentowany

jest stary sprzęt rolniczy, gdzie jest oferta

kierowana do szkół, ale nie tylko. Tam właśnie

pasjonaci rolnicy zgromadzili ciekawy sprzęt

rolniczy z dawnych czasów, również takie muzea

przyrodnicze w takich gospodarstwach agroturystycznych,

ciekawe miejsca właśnie pod tym

kątem, na przykład muzeum, które zajmuje się

gliną i takie wytwory prezentuje. Taką ciekawą

propozycją jest inicjatywa, gdzie odtwarzamy

tradycje religijne i kulturowe przez cały rok

[podkreślenie – Z. N.], zaczęliśmy od Adwentu,

wszystko, co związane z Adwentem, gdzie

starsi ludzie, ale i młodzież, bo to dla młodzieży

robimy, odtwarzamy tradycje związane z Bożym

Narodzeniem, Adwentem, okresem kolędniczym,

świętami, postem, czyli cały rok. Teraz

kończymy z obrzędami dożynkowymi. Współpracujemy

ze szkołami, z kościołem, z różnymi

126

More magazines by this user
Similar magazines