Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny i polityki kultury. Razem czy osobno

grupami. Bardzo ciekawy projekt, który kończy

się wydawnictwem, skierowany przede wszystkim

do młodzieży. [animator kultury, sektor

pozarządowy, gmina miejska] [gmina 2; FGI 1.2]

Cytat jest znaczący, dowiadujemy się

z niego, kto jest głównym adresatem tego

typu działalności. To właśnie dla młodzieży

należy rekonstruować „autentyczne”

znaczenie kultury.

Wraz z przekształcaniem się rzeczywistości

społecznej poprzez zmianę stosunków

pracy (mechanizację i uprzemysłowienie

rolnictwa, uprzemysłowienie gospodarki

jako takiej), wzrastającą koncentrację

ludzi w miastach wynikającą z masowej

emigracji z terenów wiejskich przy

jednoczesnej rekolonizacji obszarów

wiejskich przez klasę średnią z gustami

i mentalnością miejską, zmianę wzorów

konsumpcji, zmianę na poziomie dostępu

do wzorów kulturowych z odległych

stron świata (poprzez dostęp do mediów),

zmiany instytucjonalne i w porządku

prawno-administracyjnym (między innymi

łączenie porządków prawnych Polski i Unii

Europejskiej oraz fundusze strukturalne),

doszło do zmiany społecznych oczekiwań.

Przechodzenie kultury typu ludowego do

stanu określonego jako „nieautentyczny”

jest w różnym stopniu konsekwencją

tych przemian. Do tego, na wspomniany

porządek roku nakłada się rok obrzędów

związanych z upamiętnianiem wydarzeń

narodowych, będący kolejną warstwą,

co uzupełniają wydarzenia o charakterze

ludycznym (dni miejscowości i tym

podobne). Tworzy się więc zamknięty

w cyklu rocznym, odtwarzany z wprowadzanymi

stopniowo modyfikacjami

wielowarstwowy produkt transmitowany

do społeczności poprzez sceny wiodące,

a który równocześnie ma zbierać całość

praktyk, poprzez które podtrzymywana

jest tożsamość społeczności lokalnej.

Na koniec chcielibyśmy przytoczyć dwie

obserwacje spinające w całość naszą

układankę. Pierwsza będzie próbą odpowiedzi

na pytanie, skąd wśród aktorów

kultury i decydentów tak silna potrzeba

ciągłego przypominania o lokalnych tradycjach

i, pomimo braku zainteresowania

ze strony młodzieży, przekonanie, że to

do niej głównie adresuje się animację

opierającą się na kulturze typu ludowego.

Z pewnością prób odpowiedzi jest wiele,

my proponujemy zwrócić uwagę na to,

że „Chociaż Czas liturgiczny jest czasem

kolistym, to jednak chrześcijaństwo jako

wierny spadkobierca judaizmu przyjmuje

koncepcję Czasu linearnego Historii: Świat

127

More magazines by this user
Similar magazines