Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

wstęp. Sceny i polityki kultury jako ważny wymiar funkcjonowania kultury w Małopolsce

nictwem w kulturze. Taki festiwal nie

ma jednego organizatora, to przestrzeń

otwarta dla różnych organizatorów, choć

realnie pewne sceny są uznawane przez

różnych aktorów instytucjonalnych, zbiorowych

i indywidualnych za ważne, inne

bywają marginalizowane bądź uznawane

za niekulturalne. Dlaczego i jak do tego

dochodzi Znalezienie odpowiedzi na te

pytania było celem naszej analizy.

Metafora sceny umożliwia pogłębioną

analizę kultury w gminie z punktu widzenia

organizatorów (w dużym stopniu

zbieżnych z aktorami kultury). Chcieliśmy

stwierdzić, jak takie sceny się wznosi, jak

funkcjonują, z jakich zasobów i potencjałów

się korzysta, czy ktoś dba o jakość

całego festiwalu, które sceny uznawane

są za kluczowe, a które za niebezpieczne.

Metafora aktorów kultury

Aktorzy kultury są w tej analizie tożsami

z osobami aktywnymi na scenach kulturowych

lub przy ich organizowaniu i aranżowaniu.

Nie chcieliśmy badać wyłącznie

określonych sektorów kultury (na przykład

pracowników kultury lub działaczy

organizacji pozarządowych). Ważne dla

nas nie było oficjalne stanowisko w sektorze

kultury, ale realnie pełniona rola. Aby

znaleźć uczestników badań, korzystaliśmy

jednak ze schematu, który był punktem

wyjścia do poszukiwań aktorów kultury:

• samorząd (wójt, urzędnicy, radni),

• instytucje kultury (dyrektor, pracownicy

muzeum, biblioteki, domu kultury),

• organizacje pozarządowe (działacze,

liderzy, koordynatorzy projektów),

• przedsiębiorcy aktywni w sektorze

kultury (menadżerowie i właściciele),

• parafie (księża, działacze parafialni,

koordynatorzy projektów),

• niezależni twórcy kultury i animatorzy

kultury,

• lokalni liderzy (w tym młodzieżowi),

dziennikarze lub inni recenzenci kultury,

• przedstawiciele szkół, instytucji zajmujących

się rozwojem turystyki, promocją,

pomocą społeczną, wsparciem dla

biznesu,

• przedstawiciele mniejszości etnicznych,

działacze organizacji regionalistycznych.

Chcielibyśmy zastrzec, że prezentowany

powyżej schemat służył pozyskiwaniu

uczestników badań i w żadnym wypadku

nie jest tożsamy ze sztywnym definiowaniem

scen kulturowych. Bardzo ważne dla

nas było pozyskanie możliwie najbardziej

różnorodnej grupy aktorów z danej gmi-

11

More magazines by this user
Similar magazines