Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Wstęp

Celem tego rozdziału jest opisanie i analiza

działań związanych z ewaluacją kultury

realizowanych w gminach oraz – powiązanych

z ewaluacją – obiegów lokalnej komunikacji

(upowszechnianie efektów badań

ewaluacyjnych oraz budowanie dialogu

z interesariuszami na podstawie wyników

badań). Działania związane z ewaluacją są

rozumiane jako te wchodzące w zakres tak

zwanego cyklu ewaluacyjnego (planowanie

ewaluacji, prowadzenie badań ewaluacyjnych,

analiza wyników i rekomendacji,

wdrażanie rozwiązań doskonalących procesy/działania).

Prowadzenie badań ewaluacyjnych

oznacza przede wszystkim realizację

projektów badawczych posługujących

się metodologią badań ewaluacyjnych, ale

również wszelkie inne działania związane

z samoewaluacją bądź monitoringiem

wskaźników projektów, programów czy

polityk kultury.

Definicja ewaluacji 1 mówi, że jest to

badanie wartości lub cech pewnego

1 Na podstawie informacji zamieszczonych

na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa

Ewaluacyjnego (http://www.pte.org.

pl/x.php/1,155/O-ewaluacji.html; dostęp

14.10.2010).

wyodrębnionego fenomenu (obiekt,

plan, działanie, projekt, zadanie, organizacja)

wedle przyjętych założeń (kryteria,

metodologie, teoria), w celu jego

usprawnienia, rozwoju bądź oceny. Najistotniejszą

kwestią w realizacji badań

ewaluacyjnych jest wybór, komu i czemu

mają one służyć i co zostanie poddane

ewaluacji. Z przedstawionej powyżej

definicji wynikają podstawowe pytania,

które należy zadać, aby opisać i zdiagnozować

ewaluację scen i polityk kultury:

• czy przeprowadza się badania w obszarze

kultury (projekty badawcze,

samoewaluacje, monitoring wskaźników

wraz ich analizą)

• czy wyznacza się obszary i zagadnienia,

które mają zostać poddane badaniu,

i wedle jakich zasad (na przykład organizacje

i instytucje kultury, sceny kulturowe,

uczestnictwo w kulturze, potrzeby

kulturalne, polityki kultury, realizowane

projekty i programy, strategie rozwoju

kultury)

• jakie przyjmuje się kryteria, według

których dokonuje się oceny/badania

(frekwencja, generowany przychód,

jakość, skuteczność, racjonalność,

innowacyjność, kreatywność, zadowolenie

klientów i tym podobne)

• czy dokonana ocena/badanie skutkuje

wprowadzeniem usprawnień lub zmia-

131

More magazines by this user
Similar magazines