Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

ną mającą przynieść rozwój (wdrażanie

rekomendacji, zmiana polityk, generowanie

zmian organizacyjnych)

Pytania ułożone są w kolejności postępowania,

negatywna odpowiedź

na pierwsze pytanie likwiduje sens

zadawania kolejnych. Przed odpowiedzią

na te pytania, warto jednak głębiej

przyjrzeć się ewaluacji jako nie tylko

wskazanej powyżej procedurze postępowania,

ale też sferze norm i reguł

obowiązujących lokalnie w gminie,

ponieważ to one normują znaczenie

tej procedury, regulują ją, jako społeczny

obieg informacji, wartościują jej

efekty. Innymi słowy, przyczyniają się

bądź nie do jej realnego znaczenia dla

podnoszenia jakości usług w kulturze

oraz opracowywania lepszych modeli

angażowania kultury w rozwój lokalny.

Ewaluacja a Unia Europejska

i system zarządzania

strategicznego

Ewaluacja jest w gminach Małopolski

często rozumiana jako działanie

powiązane z system strategicznego

zarządzania rozwojem (każda strategia

rozwoju gminy powinna mieć swój program

ewaluacji). Równie często bywa

utożsamiana z programami rozwoju

wspieranymi przez Unię Europejską

(w wielu wywiadach w trakcie naszych

badań słowo „ewaluacja” jest kojarzone

wyłącznie z inną kategorią znaczeniową,

jako tak zwany projekt unijny).

Ewaluacja staje się standardem (raczej

w sensie jej deklarowanej „potrzeby”

niż realnych działań) w ramach dwóch

powiązanych z sobą obszarów działań

samorządów, jego instytucji i partnerów.

Pierwszy z nich to badanie i ocena

wdrażania strategicznych dokumentów

rozwoju (na przykład strategii rozwoju

gminy). Drugi obszar to badanie

efektów inwestycji. Tak zwana bieżąca

działalność wciąż w świadomości aktorów

kultury ewaluacji nie wymaga, choć

tę lukę zaczynają zapełniać badania

prowadzone w ramach samorządowych

systemów monitoringu usług lokalnych.

Oznacza to, że ewaluacja jest odbierana

często jako badanie długofalowych, drogich,

skomplikowanych strategii i projektów

inwestycyjnych. „Ewaluacja”

unaocznia się jako raporty zawierające

liczne wykresy, ogromne zasoby danych

(koniecznie z logiem UE) lub ankiety wykonywane

przez przyjezdnych badaczy

i ekspertów. Rozwój (strategie) oraz

inwestycje to główne zakresy lokalnych

znaczeń ewaluacji.

132

More magazines by this user
Similar magazines