Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

ny, tak aby w badaniach reprezentowane

były różne cele, metodologie, formy działań,

pełnione funkcje. Aktor kultury może

być rozumiany (w sensie uruchamianych

kompetencji) przede wszystkim jako:

• polityk (podejmowanie decyzji dla

kultury),

• menadżer (koordynacja i zarządzanie

sektorem kultury),

• animator (animowanie uczestnictwa

w kulturze),

• przedsiębiorca (zarabianie na kulturze),

• twórca (tworzenie wartości kulturalnych),

• edukator/instruktor/nauczyciel (edukacja

dla kultury),

• badacz (znawstwo kultury).

Metafora praktyk kulturowych

i usług kulturalnych

Społeczność lokalna jest aktywna na różnych

polach. Wąska definicja kultury mówi,

że w pewnych sytuacjach ta aktywność ma

charakter kulturalny (kiedy wypełnia się

model człowieka kulturalnego). Szeroka

definicja kultury mówi jednak, że każda

aktywność ma aspekt kulturowy (kiedy

współuczestniczy się w wymianie symboli,

posługuje się pewnymi regułami i kodami

i tym podobne). Uczestnictwo w kulturze

nie ma więc jednego przyjętego katalogu

desygnatów. W tej trudnej dla badacza

kultury sytuacji, chcieliśmy przyjąć perspektywę

łączącą te dwie definicje (każda z nich

ma swoje wady i zalety). Metafora praktyk

kulturowych umożliwia nam potraktowanie

społeczności lokalnej gminy nie jako zbiorowiska

charakteryzującego się katalogiem

potrzeb kulturalnych, ale jako dynamicznej

wspólnoty rozprzestrzenionej po scenach

kultury, na których czasem czegoś oczekuje,

czasem tworzy coś sama, gdzie potencjalnie

sfera recepcji usług kulturalnych może

pojawić się wszędzie. A usługi kulturalne są

intencjonalnymi działaniami aktorów kultury

skierowanymi do kogoś i na coś – podejmowanymi

zwykle na podstawie pewnego

wartościującego sądu, że tą częścią kultury

„warto się zająć” (ewentualnie, że da się na

tym zarobić).

Metafora polityk kulturalnych

W powszechnym wyobrażeniu polityka

kulturalna to zestaw kilku lub kilkunastu

narzędzi, które służą do wytyczania

kierunków finansowania i rozwoju kultury

(strategia rozwoju lokalnego, plan współpracy

z organizacjami pozarządowymi,

roczny budżet gminy, plan przeciwdziałania

alkoholizmowi, plany roczne instytucji

kultury, program rozwoju przedsiębiorczości

w gminie i tak dalej). W powszechnym

12

More magazines by this user
Similar magazines