Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

I za pomocą tych punktów jestem w stanie porównać.

[…] Wskaźniki też są wspólnie wypracowane

i automatycznie monitorowane. Istnieje

możliwość porównywania się na bieżąco, jest to

duże uproszczenie, ponieważ odpada liczenie

gdzieś tam z boku. Jednocześnie ta wymiana

dobrych praktyk to jest to, co w tym systemie

jest kluczem rozwoju. [burmistrz, gmina miejska]

[gmina nr 1; IDI M2]

Jedna gmina uczestnicząca w projekcie

jest w trakcie wprowadzania do własnego

systemu zarządzania samorządowego

związanego ze standaryzacją usług publicznych

i ich oceną przez klientów oraz urzędników/pracowników

samorządu, którzy je

realizują. Istotną rolę w ramach takiego

systemu odgrywa przenoszenie i implementacja

tak zwanych dobrych praktyk,

czyli działających gdzie indziej usług lub

rozwiązań, które się sprawdziły i spotkały

z pozytywnym odbiorem. Minusem takich

rozwiązań (bez programu budowania

wiedzy na temat samych scen kulturowych)

jest skupienie się na potrzebach

i zadowoleniu już posiadanych klientów,

mogą stać się oni coraz lepiej zaopiekowanym

odbiorcą, podczas gdy duże grupy

pozostaną bez oferty skierowanej do nich.

W takim systemie ewaluacji ważne jest,

aby móc określić lokalne potrzeby związane

z kulturą (dodajmy całej społeczności)

oraz aby mieć dokładną mapę ich realizacji

w postaci usług kulturalnych.

M: Wie pani co, na pewno ma sens, tylko nie

wiem, jakby to miało wyglądać. Wyobrażam

sobie, że w pewnym momencie spośród tych

wszystkich instytucji w mieście powstaje coś,

co się nazywa rada kultury, […] która próbuje

oceniać, diagnozować, wyznaczać nowe trendy

dla kultury. Okazuje się to bardzo trudne,

gdyż formalnie na wszystko zgody wydaje

prezydent miasta [podkreślenie – P. K.].

Wiadomo, budżet, wszystkie zgody, natomiast

pewne rzeczy można sygnalizować. Natomiast

pewne osoby spośród tych instytucji, które

osiągną już ten pułap swoich osiągnięć zawodowych

i wraz z wiekiem, będą nieuchronnie

będą przesuwać się na koniec swojej kariery

zawodowej, mogłyby tworzyć coś w rodzaju

instytutu kultury właśnie, który mogłaby tworzyć

taki organ monitorujący lub kreujący czy

kontynuujący największe imprezy strategiczne

dla miasta. Jeśli z tego tytułu wyłonimy te

cztery imprezy czy trzy, to w zasadzie można

sobie wyobrazić, że powstanie instytut, który

zajmie się tylko tymi imprezami, wyodrębni

się spośród tych instytucji i oprócz tych imprez

będzie monitorował stan poczynań kulturalnych,

chociaż wydaje mi się to dość utopijne

[podkreślenie – P. K.] mimo wszystko. [dyrektor,

ośrodek kultury, gmina miejska] [gmina nr

10; IDI M12]

140

More magazines by this user
Similar magazines