Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Lokalne ewaluacje kultury

Informator, w zamieszczonym powyżej

cytacie, wskazuje na istotny problem

związany z zarządzaniem kulturą i politykami

kultury: wypracowane w ramach

ewaluacji (w tym w ramach dyskusji

programowej aktorów kultury mających

najwyższy autorytet) rekomendacje,

zalecenia, oceny muszą być (na zasadzie

lokalnej zgody czy też przyjętej prawnie

procedury) brane pod uwagę przez decydentów.

W sytuacji kiedy można tylko coś

sygnalizować, bardziej liczą się wydeptane

szlaki nieformalnych uzgodnień niż

inwestowanie w systemy ewaluacyjne,

które nie mają obecnie realnego znaczenia

w budowaniu polityk kultury. To ważna

ogólna cecha gmin w Małopolsce: nie

wypracowuje się lokalnych metod zarządzania

zmianą (stałych, funkcjonalnych,

obdarzonych niezależnością) powiązanych

z zaangażowaniem w nie interesariuszy.

Jakie obszary bada się w ramach

ewaluacji

Aktorzy kultury, działający w ramach

samorządu i samorządowych instytucji

kultury, wskazywali przede wszystkim

obszar zadowolenia z oferty gminy oraz

obszar odpowiadania gminy na lokalne

potrzeby kulturalne, na których przeprowadzają

lub przeprowadzaliby badania

ewaluacyjne. Badania zadowolenia oraz

potrzeb mają zwykle charakter badania

opinii z wykorzystaniem ankiet, w których

pytania są formułowane następująco:

„Proszę powiedzieć, jakich działań

kulturalnych Pan/Pani oczekuje od gminy

oraz co w obecnej ofercie się Panu/Pani

podoba lub nie podoba”. Trudno jest

z wykorzystaniem tak „zaawansowanych”

metod stwierdzić, że jakieś obszary

kultury są dobrze diagnozowane, a wygenerowana

informacja będzie mogła

służyć tworzeniu polityk kultury. Poniżej

przykład takich niejasności związanych

z budowaniem informacji o odbiorze

oferty kulturalnej.

M: Nie. Na pewno nie w zestawianiu, dlatego

że wszystkie ankiety, które są do wypełnienia

w sposób samodzielny, czyli wypełnione

drogą mailową, są obarczane bardzo dużym

błędem osoby wypełniającej. Po pierwsze,

ja się spotkałem akurat na Związku Miast

Polskich, jak robiliśmy ankietę, można bardzo

prosto powiedzieć, że do pracowni plastycznej

[nazwa ośrodka kultury] w ciągu roku chodzi

tam nie wiem 2 tysiące uczestników, prawda

jest inna, że tych uczestników było pięćdziesiąt

osób. Tylko tyle, że tych zajęć było tyle, że te

pięćdziesiąt osób frekwencji tych osobozajęć

było tyle, natomiast samych osób uczestniczących

było pięćdziesiąt, dlatego dla mnie tego

141

More magazines by this user
Similar magazines