Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

typu wskaźniki są niewiarygodne [podkreślenie

– P. K.]. Zresztą oglądając te słupki, nawet

z innych miast zestawienia, a jakoś tam mając

taką potrzebę, śledząc, co się dzieje w innych

miejscach, widzę, że z założenia te wyniki są

nieprawdziwe. Tak naprawdę to ma sens wtedy,

kiedy są to osoby umyślne, które w sposób rzeczywiście,

z dobrym podejściem do metodologii

badań, dobrze zrobią tę ankietę. […] Stworzyliśmy

ankiety na potrzeby nasze wydziałowe,

ale w konsekwencji to ma służyć też jakiemuś

stworzeniu strategii dla kultury i sprawdzeniu,

czy dobrą drogą idziemy. […] I jedną ankietę, która

pyta ogólnie o działania kulturalne w mieście,

gdzie ankietowane będą osoby przypadkowe,

czyli niekoniecznie odbiorca, bo chcemy poznać

wiedzę na temat [nazwa miejscowości] kultury

osób przypadkowych, bo jak ktoś przychodzi

do teatru, to znaczy, że to interesuje, a chcemy

zobaczyć i wiedzieć, że jeśli ktoś nie chodzi,

to dlaczego i tak dalej. Bardziej nas interesuje

w tych badaniach ogólnych powód nieuczestniczenia

i tak dalej. Zainteresowania, badania grup

odbiorców, jeśli się tym interesuje i tak dalej.

Takie trochę sondażowe chwilami. [kierownik,

wydział kultury w samorządzie gminy, gmina

miejska] [gmina nr 10, IDI M13]

Porównując tabelę z potencjalnymi

obszarami badań ewaluacyjnych z wypowiedziami

aktorów kultury, można

stwierdzić, że poszukują oni jedynie

informacji związanych bezpośrednio

z działalnością kulturalno-artystyczną

realizowaną przez podległe im instytucje

kultury. Taka postawa ma z pewnością

związek z lokalnymi definicjami kultury

(por. rozdział 3.), które często mocno

ograniczają jej znaczenie w powiązaniu

z działalnością samorządu.

Jakie są najważniejsze kryteria

badań ewaluacyjnych

Bardzo trudno jest na podstawie informacji

przekazanych przez informatorów

wskazać najważniejsze kryteria ewaluacji

kultury w gminie. Można jedynie

stwierdzić, że przede wszystkim liczy się

kryterium frekwencji w działaniach finansowanych

z budżetu gminy oraz kryterium

ich nowatorskości (przede wszystkim tej

promocyjnej lub tej związanej z kategorią

tak zwanych produktów kulturalnych).

Aktorzy kultury związani z samorządem

są ukierunkowani na wybór kryteriów,

z których są rozliczani: czy oferta kulturalna

spotkała się z zainteresowaniem i ile

osób z niej skorzystało oraz czy działania

te przysłużyły się rozwojowi gminy (często

rozumianemu tylko jako przyciągnięcie

większej liczby turystów na imprezę oraz

wzrost zauważalności gminy w mediach

ponadlokalnych).

142

More magazines by this user
Similar magazines