Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

miast uważam, że jest to jakaś taka chyba przesada,

żeby to mierzyć. No bo czym to mierzyć

[podkreślenie – P. K.] Poziomem zadowolenia

Nie wiem poziomem dreszczyku, jaki odczuwam,

jak słyszę koncert nie wiem… skrzypcowy

No bo to… tego się chyba nie da zmierzyć.

[wójt, gmina wiejska] [gmina nr 7; IDI K6]

Kryteria ewaluacji kultury w dużym stopniu

zależą od lokalnych definicji kultury.

Jeśli z jednej strony jest ona traktowana

jako oferta wydarzeń, a z drugiej jako

autoteliczna wartość lokalna (tożsamość,

tradycja, dziedzictwo), to można stwierdzić,

że ewaluacja skupi się na ocenie

liczby odbiorców lub że nie może ona niczego

sensownego zmierzyć, bo wartości

te są raczej bezcenne.

Czy rekomendacje/informacje

z badań ewaluacyjnych są brane

pod uwagę przy konstruowaniu

polityk kultury

Ewaluacja, jako działanie doskonaląco-

-oceniające, jest źródłem informacji

(i zasobem rekomendacji) dla podejmowania

działań. W wypadku bardzo

ograniczonych badań ewaluacyjnych,

ograniczających się do wybranych

obszarów kultury, realizowanych wedle

uproszczonych kryteriów, informacja

ewaluacyjna jest raczej mało ciekawa

dla decydentów i interesariuszy. Aby

informacja była twórcza, musi być inspirująca,

zaskakująca, dopracowana, i dodatkowo

przygotowana jako zrozumiały

komunikat. W żadnej z gmin nie mieliśmy

do czynienia z tak zrealizowanymi

badaniami ewaluacyjnymi (żadna z gmin

na przykład nie prowadzi ujednoliconego

serwisu z informacjami, takimi jak

sprawozdania instytucji kultury, raporty

z ewaluacji strategii rozwoju, sprawozdania

z realizacji projektów unijnych).

Bardzo dużo dostępnych informacji nie

jest wykorzystywanych, ponieważ nie

są one opracowane lub bardzo rozproszone.

Dodatkowo – na co zwracają

uwagę aktorzy kultury – w gminach

często o wszystkim decyduje doraźność,

decydentom (w opini innych aktorów

kultury) brakuje wizji rozwoju i wizji programu

usług w obszarze kultury. W tak

skonstruowanej przestrzeni ewaluacja

nie ma zbyt dużych szans, aby rozwinąć

się jako narzędzie prowadzenia polityk

kultury. Warto dodać, że w jednej gminie

przeprowadzono szeroko zakrojone badania

ewaluacyjne stanu kultury. O tym,

co stało się potem, mogliśmy dowiedzieć

się tylko przy wyłączonym dyktafonie,

ponieważ raport stał się zarzewiem poważnego

konfliktu.

144

More magazines by this user
Similar magazines