Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

gminy. Pozyskane dane nie są jednak opublikowane

ani komentowane.

M: Do końca się nie da kultury zmierzyć i zważyć.

Choć wskaźniki na pewno informują. Jeżeli my

na przykład mamy informację, że tyle i tyle osób

odwiedziło nasze muzeum, to jest jakiś wskaźnik,

że jest to temat trafiony. Jeżeli my na przykład

mamy informację, że przyjechało z zewnątrz tyle

i tyle osób na jakąś tam imprezę, w której chcieliśmy

coś zaprezentować, to też jest jakiś wskaźnik,

który mówi nam, że ten temat jest dosyć ciekawy.

Bo jak się mówi, że przyjechały dwie osoby, to się

mówi od razu, że coś jest nie tak, albo z dotarciem

do tych osób, albo z tematem i pomysłem. Tak

więc te wskaźniki bardzo pomagają, natomiast

kultura to jest taka dziedzina, gdzie nie da się

całkowicie w cyfrach podać [podkreślenie – P.

K.]. Choć niektórzy by chcieli wszystko w cyfrach

podać. Bo to są jeszcze pewne elementy, które

nie zawsze są wymierne. To są pewne odczucia,

nastroje, pewne emocje, więc to są takie elementy,

których nie da się tak zdefiniować stricte.

Oczywiście wskaźniki dużo pomagają, ponieważ

wskaźniki najłatwiejsze są, by je opracować, więc

to też trzeba robić. [burmistrz, gmina miejsko-

-wiejska] [gmina nr 9; IDI M11]

K: Staramy się w ramach strategii rozwoju gminy,

tam wybraliśmy sobie kilka takich mierników, czyli

sprzedawalność gazety, uczestnictwo w imprezach

kulturalnych, nowe projekty, które są realizowane

146

i one też jakby co roku pokazują nam tą zmianę

[podkreślenie – P. K.], prawda Czyli według tych

mierników, które przyjęliśmy do strategii my sobie

też oceniamy pewne działania i myślę, że w przypadku,

kiedy nam spada czytelnictwo czy kiedy

nam rośnie, zawsze ktoś za to odpowiada i warto

sobie odpowiedzieć dlaczego. [burmistrz, gmina

miejsko-wiejska] [gmina nr 2; IDI K1]

Pytaliśmy też uczestników badań o platformę

do gromadzenia i analizowania

wskaźników samorządów lokalnych

System Analiz Samorządowych 5 , czy jest

stosowana do gromadzenia danych i ich

badania, jednak żaden z aktorów kultury

nie używał jej systematycznie (kilka osób

wiedziało o jej istnieniu). Zakładając

pewne uproszczenie, można stwierdzić,

że politycy kultury nie konstruują planów

rozwoju sektora kultury, opierając się

na wskaźnikach wybranych usług kulturalnych,

nie posiadają też stałych programów

pozyskiwania i opracowywania

danych ilościowych o kulturze.

5 System Analiz Samorządowych został stworzony

przez Związek Miast Polskich we współpracy

ze Związkiem Gmin Polskich. W ramach

analizowania wskaźników usług publicznych

realizowanych przez gminy uwzględniony

został również sektor usług w zakresie kultury.

SAS udostępnia listę wskaźników do wyboru

(http://www.sas.zmp.poznan.pl/).

More magazines by this user
Similar magazines