Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

wstęp. Sceny i polityki kultury jako ważny wymiar funkcjonowania kultury w Małopolsce

wyobrażeniu są to działania biurokratyczne,

ewentualnie przykrywające prawdziwą

grę interesów, a polityki kulturalnej „nie

ma żadnej” (co jest raczej objawem dysonansu

poznawczego pomiędzy lokalną

rzeczywistością a postulowanym ideałem).

Można chyba przyjąć, że polityka kulturalna

toczy się zawsze, ponieważ zawsze

toczy się gra o „dobro wspólne” (tylko

przy użyciu innych realnie istotnych narzędzi).

Naszym celem było poznanie relacji

między politykami kultury a funkcjonującymi

scenami kultury oraz poznanie,

jak polityka się „odbywa” drogą nieformalnych

interakcji, kto uczestniczy w jej

układaniu, dlaczego tak źle są oceniane

oficjalne procedury.

Głównym graczem w tworzeniu polityk

kulturalnych jest oczywiście na ogół

samorząd gminy (dysponuje największymi

finansami oraz dysponuje narzędziami

administracyjnymi). Można przyjąć, że

samorząd gminy w planie ideacyjnym

widzi dwa swoje główne cele funkcjonowania:

zapewnienie mieszkańcom gminy

jak najlepszych usług publicznych oraz

zapewnienie rozwoju gospodarczo-społecznego

gminy.

Przy realizacji pierwszego celu zwykle

powołuje się na zasadę odpowiadania

na lokalne potrzeby; przy realizacji

drugiego celu na wiedzę ekspercką, co

należy czynić, aby zapewnić rozwój.

Chcieliśmy się więc dowiedzieć, jakimi

narzędziami posługuje się w ewaluacji

(oceną, wytyczaniem kierunków zmiany,

wdrażaniem rozwiązań) tych dwóch

celów w obszarze zarządzania kulturą.

Czy przejmuje tylko język „demokracji

partycypacyjnej i merytokracji” (zdajemy

sobie sprawę z tego, że podejście

partycypacyjne i podejście merytokratyczne

nie zawsze idą w parze), czy

raczej realny postulat podejmowania

się działań opartych na wiedzy i badaniach

oraz włączających do aktywności

możliwie liczne zbiorowości.

Metafora rozwoju lokalnego

Kategoria rozwoju lokalnego nie ma jasnej

i przyjętej przez wszystkich definicji.

Często wiąże się z kategorią zrównoważonego

rozwoju, gdzie obok rozwoju siły

gospodarki liczy się również rozwój jakości

życia, która jest związana ze standardem

usług publicznych, jakością kapitału

społecznego, równowagą środowiska

naturalnego.

Kultura często bywa określana jako narzędzie

rozwoju lokalnego. Nie jest więc

13

More magazines by this user
Similar magazines