Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

prostu zadania zlecone przez instytucje

publiczne (lub są w „symbiozie” z nimi,

w dużej zależności). Partnerstwo publiczno-pozarządowe

ułatwia dostęp do

unijnych dotacji. Należy tu jednak dodać,

że część organizacji pozarządowych działa

w opozycji do samorządowych instytucji

kultury (im większa gmina tym częściej)

lub niezależnie od nich. Ważnym aktorem

jest też Kościół rzymskokatolicki. Parafie

dbają o utrzymanie znaczenia wartości

katolickich, a liczni inni aktorzy często

używają symboliki religijnej. Działalność

kulturowa Kościoła i oceny ze strony jego

agend wywołują jednak i napięcia, gdy krytykują

one imprezy młodzieżowe lub gdy

nie są w stanie, z powodów finansowych

wykorzystać swojego majątku, a nie chcą

ułatwić innym dostępu do niego. Inne niż

Kościół rzymskokatolicki grupy religijne nie

są tak dobrze widoczne na polu kultury.

Przedsiębiorstwa sektora kultury

w Małopolsce (poza Krakowem) aktorami

niszowymi. Specyfika ich działalności

umyka jednak badaniom kultury w poszczególnych

gminach, ich oddziaływanie

na gminy wymagałoby innego typu

badań (dotyczących na przykład rynku

pracy w sektorze kultury bądź rozwoju

gospodarki innowacyjnej w skali całego

regionu). O wiele częściej w gminach Małopolski

funkcjonują przedsiębiorstwa tak

zwanego czasu wolnego (uzdrowiskowe,

rekreacyjne, turystyczne i inne); ich działania

są na ogół nakierowane na turystów,

a nie na społeczności lokalne. Nowością

(spotkaliśmy się z kilkoma przykładami) są

klubokawiarnie pełniące rolę małych centrów

kultury (odbywają się tam koncerty,

warsztaty dla dzieci, są to miejsca spotkań

pasjonatów dziedzin kultury, takich jak

gry planszowe, fantastyka i tym podobne).

Można powiedzieć, że im mniej sformalizowani

są aktorzy kultury, tym bardziej

niszowe jest ich działanie, ale i tym

częściej skierowane jest ono ku młodzieży.

Odnotowaliśmy zresztą powiązania

aktorów silnie sformalizowanych ze słabiej

sformalizowanymi. Interesujące jest dla

nas to, że nie zauważyliśmy w naszych

badaniach żadnych aktorów kontrkulturowych,

choć dostrzegliśmy istnienie grup

młodzieżowych, które nie chcąc współpracować

z instytucjami formalnymi. Mówimy

oczywiście o wypowiedziach naszych informatorów,

którzy poza grupami młodzieży

niechętnymi do współpracy, nie potrafili

wskazać aktorów kultury kontestujących

„mainstream” bądź funkcjonujących poza

oficjalnymi scenami kultury. Być może

mówi to więcej o uznanych w gminie aktorach

kultury niż o obecności kontrkultur.

152

More magazines by this user
Similar magazines