Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

podsumowanie i najważniejsze wnioski

Przyjmowane przez naszych rozmówców

znaczenie pojęcia kultury jest bardzo

dynamiczne i mieści się w szerokim

kontinuum, od restryktywnego do

wszechogarniającego podejścia. Rozmówcy

nasi zgodziliby się na takie podejście

funkcjonalne, które akcentuje, że kultura

należy do sfery sacrum, wywołuje energię

emocjonalną, co wzmacnia solidarność

i tożsamość grupową, podkreśla specyfikę

Małopolski, jest możliwie mało

skomercjalizowana, ma możliwie silny

związek z edukacją, głównie regionalną.

Kultura ma więc bardziej ocalać coś

z przeszłości niż oswajać coś z przyszłości.

Poza Krakowem, badani nie włączają do

kultury zjawisk nowych, awangardowych.

Respondenci widzą jednak przejawy fałszywej

kultury. Tak są określane zjawiska

stylizacji, mód popkulturowych, imprezy,

na których jest dużo alkoholu, które nie

nawiązują do lokalnej tradycji.

Naszych respondentów interesuje, kto

korzysta z ich oferty. Często podchodzą do

tej sprawy ilościowo. Odróżniają uczestnictwo

bierne od czynnego. To drugie cenią

wyżej. Zaliczają do niego również udział

w szkoleniach i warsztatach. Efektem tego

uczestnictwa powinno być: zainteresowanie

kulturą społeczności lokalnych, refleksja

nad życiem, edukacja historyczna, podtrzymywanie

tradycji regionu, umiejętność

pracy w zespole, zdobywanie kompetencji

do oceniania zjawisk kulturowych, ciekawe

spędzanie czasu.

Sceny kultury

Badani zwracali uwagę na istnienie obszarów

(scen) wiodących, gdzie wykorzystywane

są liczne zasoby publiczne.

Są to przede wszystkim sceny masowych

imprez patriotycznych i upamiętniających

ważne wydarzenia lokalne lub najistotniejsze

gminne imprezy doroczne. Często

są to sceny typu ludowego. Pozostałe to

sceny alternatywne, zajmujące się właśnie

„czymś innym” albo w inny sposób

traktujące kulturę. Zauważono też sceny

puste – obszary potencjalnie ważne, ale

niewypełnione i zasoby potencjalnie

istniejące, ale niezagospodarowane.

Pustą sceną jest na przykład scena kultury

potencjalnie zorientowana na osoby

starsze. To dostrzeganie scen pustych nie

jest jednak częste. Sceny pełne można,

za naszymi rozmówcami, podzielić na

lokalne i ponadlokalne. Te drugie na

ogół dominują, są też szczególnie często

wykorzystywane przez polityków. Dominacja

jest jednym z przejawów związków

między scenami. Przepływają między nimi

aktorzy i idee.

153

More magazines by this user
Similar magazines