Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

Polityki w polu kultury

Jak pisaliśmy wcześniej, przez polityki te

rozumiemy bardziej lub mniej sformalizowane

inicjatywy i działania, podejmowane

w pewnych kategoriach spraw –

kultury typu ludowego, kultur lokalnych,

spraw ważnych, w rozumieniu inicjatorów,

dla szerokiego kręgu odbiorców,

o ile są one istotne z punktu widzenia

podtrzymywania tradycji i integracji społeczności

lokalnej. Zadania polityk kultury

formułowane są przez aktorów-polityków

na ogół zgodnie z brzmieniem zakresów

ich oficjalnych obowiązków (wynikających

z ustawy, statutu instytucji i tym

podobnych). Polityki rzadko dotyczą więc

projektowania eksperymentów, tworzenia

nowych rozwiązań, skupiając się na

wypełnianiu „obowiązków”. Strategie

kreowania i realizacji polityk kultury

długofalowe i krótkofalowe. Żadna z badanych

gmin nie ma dobrze sformułowanych

długoterminowych i sformalizowanych

strategii rozwoju kultury. Aktorzy

kulturowi zdają sobie sprawę z potencjalnego

znaczenia takich strategii (zwłaszcza

krótkoterminowych, związanych z kalendarzem

lokalnym i lokalnymi obchodami

świąt narodowo-państwowych). Strategie

rozwoju gmin prezentują tylko ogólnikowe

cele, mocniej skupiając się na rozwoju

infrastruktury. Czasem cykliczność

wydarzeń, na przykład wspomnianych

obchodów, wymusza myślenie w kategoriach

długoterminowych. Realnie podejmowane

działania rzadko odwołują się

do jakkolwiek sformułowanych strategii.

Można stwierdzić, że aktorzy kultury

poruszają się w dwóch różnych obszarach

znaczeń polityk kultury, imaginacyjnym

i realnym: często wskazują, że „trzeba by

to robić inaczej”, i często potrafią dokładnie

stwierdzić, czego brakuje, z drugiej

strony swoimi działaniami wciąż na nowo

potwierdzają polityki oparte o historycznie

ukształtowany model wypełniania

obowiązków upowszechniania kultury.

Główne trendy w dynamice

kultury

Chcielibyśmy teraz przypomnieć dwie

obserwacje spinające w całość nasze

rozważania dotyczące trendów

w dynamice kultury w Małopolsce.

Pierwsza dotyczy tego, dlaczego ujawnia

się wśród aktorów kultury (w tym

decydentów) silna potrzeba ciągłego

przypominania o lokalnych tradycjach,

pomimo braku zainteresowania nimi

ze strony młodzieży, do której adresuje

się głównie animację opierającą się

na kulturze typu ludowego. Wska-

154

More magazines by this user
Similar magazines