Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

podsumowanie i najważniejsze wnioski

zaliśmy, że ulotność przyszłości i jej

większa nieprzewidywalność sprawiają,

że ludzie mają większą niż dawniej

potrzebę sięgania do przeszłości, która

jawi się jako uchwytna i możliwa do

ogarnięcia. Właśnie przez to zerwanie

ciągłości czasu, niezwykle ważnym

tematem współczesności staje się

rozumienie własnego dziedzictwa,

tradycji i odtwarzanie ich w oderwanych

od współczesnych realiów

rytuałach. Prawdopodobnie z tych

samych przyczyn tak wzrasta potrzeba

podtrzymywania lub odbudowywania

więzi i wspólnot lokalnych, która wyraża

się w dążeniach do wzmacniania

tożsamości.

Druga obserwacja jest mocno związana

z pierwszą. W odtwarzającym

się cyklicznie świecie (rok obrzędów,

tradycji, upamiętnień) treści poddawane

są modyfikacjom i przybierają często

formy coraz bardziej popkulturowe, co

spotyka się z ambiwalentnymi reakcjami.

Niemniej zmiany te są przez aktorów

kultury traktowane jako zło konieczne.

Popkultura jest przez aktorów kultury

odbierana jako kicz, bez którego dawki

nie można się jednak obejść. Równie

ważne dla zrozumienia współczesnych

aktorów kultury w Małopolsce są procesy

takie jak muzealizacja przeszłości

(„nowoczesne” podawanie dawnych

znaczeń kultury, odtwarzanie klimatu

i aury miejsca), folkloryzacja tradycji

(przekształcanie tradycji w sceniczne

spektakle), przekształcanie „zabytków

dziejów” – materialnych i niematerialnych

– w dziedzictwo kultury (przeszłość

jako towar i korzenie kultury). Można

stwierdzić, że badani aktorzy kultury

poszukują w tych nurtach „odskoczni”

od kiczu pop-tradycji, wikłając się w dyskusję

dotyczącą autentyzmu kultury.

Wymaga to od aktorów kultury umiejętności

zespolenia praktyk o bardzo

zróżnicowanym charakterze i o cechach

przywodzących na myśl znaczenia pochodzące

z różnych porządków.

Hipotezy dotyczące scen

i polityk kultury oraz praktyk

i usług

W tym miejscu prezentujemy zbiór hipotez

wskazujących – naszym zdaniem – na

ważne procesy zachodzące na scenach

kultury, w tworzeniu polityk kultury

czy w przestrzeni relacji zachodzących

pomiędzy nimi. Wymagają one dalszych

badań dotyczących funkcjonowania

obszaru kultury w Małopolsce (wrócimy

do tego wątku).

155

More magazines by this user
Similar magazines