Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

W Małopolsce powstaje coraz więcej

organizacji pozarządowych, działających

jako profesjonalne para-firmy lub para-

-formalne instytucje. Samorządy często

je cenią, ponieważ są elastyczniejsze od

instytucji formalnych, oceniane są też

jako mniej kosztochłonne. Dwa sektory,

które z założenia powinny się uzupełniać,

konkurują z sobą o względy samorządu

(a to samorząd zapewnia główne źródło

finansowania dla obu). Dodajmy, że proces

ten nie zachodzi w formule rywalizacji

dwóch odrębnych obozów, zarówno instytucje,

jak i organizacje pozarządowe blisko

współpracują na scenach kulturowych,

nierzadko są to ci sami aktorzy kultury.

Instytucje publiczne są często zapleczem

dla działań zarówno samorządu, jak i organizacji

pozarządowych; nie rozwija się ich

jako niezależnych instytucji. Tym samym

nie tworzy się nowoczesnych ram organizacyjnych

dla rozwoju obszaru kultury.

Wzrasta rola parafii jako młodzieżowych

domów kultury (są przyjazne, nie dotarła

tam agresja, są przeciwieństwem gimnazjów,

którymi często rządzi przemoc

symboliczna i dosłowna).

Dom kultury coraz bardziej staje się

mylną nazwą dla zbyt zróżnicowanych

156

jego desygnatów. Kojarzy się z obiektem,

w którym jest sala widowiskowa i sale

warsztatowe, z zespołem animatorów

i instruktorów. W rzeczywistości domy

kultury prowadzą kina (często cyfrowe),

muzea, biblioteki, galerie, działają jako

centra aktywności lokalnej, biura promocji

gminy, agencje impresaryjne lub nawet

zbiór jednoosobowych firm świadczących

usługi zajęć odpłatnych. Mogą też być

jednoosobowymi instytucjami przepływu

finansów na imprezy i festyny (pieniądze

są przeznaczone dla powiązanych organizacji

pozarządowych) lub stuosobowymi

kombinatami łączącymi centrum kultury

z biblioteką i ośrodkiem sportu i rekreacji.

Biblioteki skupiają się na obszarach kultury

związanych z ochroną dziedzictwa kultury,

kultywowaniem lokalnych tradycji,

wspieraniem lokalnych twórców kultury,

a rzadziej na rozwijaniu kluczowych kompetencji

1 przy użyciu zasobów i potencja-

1 To jeden z pomysłów Unii Europejskiej na

wdrożenie Strategii Lizbońskiej w wymiarze

budowania kapitału intelektualnego i społecznego

ważnego dla rozwoju nowoczesnej

gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego

(kluczowe kompetencje są następujące: porozumiewanie

się w języku ojczystym, porozumiewanie

się w językach obcych, kompetencje

matematyczne i podstawowe kompetencje

More magazines by this user
Similar magazines