Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

podsumowanie i najważniejsze wnioski

łów biblioteki jako centrum informacji,

wiedzy, nowych technologii.

Lokalny lider kultury to często osoba

zajmująca pewną część etatu w formalnej

instytucji, będąca liderem w organizacjach

pozarządowych oraz posiadająca

prywatną firmę, świadczącą usługi w zakresie

kultury. Wskazuje to na innowacyjność

i kreatywność takich działaczy, ale

z drugiej strony nie sprzyja przejrzystości

systemu ani jakości działań.

Oferta instytucji kultury to często tylko

mała część oferty uczestnictwa w kulturze;

lokalne definicje kultury nie obejmują prawie

w ogóle strefy pozainstytucjonalnej.

Samorząd nie zarządza działaniami i nie

koordynuje ich, prowadzi tylko własne

projekty (zachowuje się często jak formalna

instytucja kultury), zapraszając do

współpracy faktyczne instytucje kultury

i organizacje pozarządowe (w ten sposób

wymuszając ich lojalność); skupia się na

ogół na widowiskowych działaniach.

naukowo-techniczne, kompetencje informatyczne,

umiejętność uczenia się, kompetencje

społeczne i obywatelskie, inicjatywność

i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja

kulturalna).

Lokalne konflikty nie są dla aktorów

kultury częścią normalnej i ważnej gry

(o ustalanie standardów i reguł, kreowanie

zmiany), ale raczej niszczeniem

lokalnej wspólnoty i zagrożeniem dla

spójności, dlatego aktorzy podejmujący

dyskusję są postrzegani jako lokalni

destruktorzy wspólnoty. Nie tworzy się

więc lokalnych przestrzeni dyskusji o rozwoju,

znaczeniu kultury. Spory toczone

są nieformalnie, co mocno je personalizuje,

wywołując tworzenie zamkniętych

grup interesu.

Aktorzy kultury są często przekonani, że

zarządzanie strategią rozwoju kultury

to problem biurokracji i niepotrzebnych

dyskusji, kiedy „trzeba działać”; rzadko

widzą potrzebę ustawicznego dialogu

strategicznego (utrzymywania dynamiki

zmian, ale we wzajemnym powiązaniu

i porozumieniu).

Często w gminach toczy się dyskusja, czy

pieniądze mają być wydawane wedle

ustalonego parytetu (każdemu sołectwu

odpowiednia kwota, proporcjonalna do

liczby mieszkańców), czy lepiej inwestować

w kilka najważniejszych scen kultury

(zwykle w centrum gminy). Oznaczać

to może, że lokalna społeczność chce

współdecydować o kierunkach wspiera-

157

More magazines by this user
Similar magazines