Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

wtedy rozumiana jako autoteliczna aktywność

powiązana na przykład z lokalną

tradycją czy potrzebą ekspresji, ale staje

się dźwignią uruchamiającą pożądane

procesy gospodarcze i społeczne – kultura

jest więc potencjalnym obszarem aktywności

prorozwojowych (lub po prostu

ważnym sektorem gospodarki). W tym

znaczeniu często występuje potocznie

rozumiana koncepcja kapitału społecznego,

jako cel działań kultury. Podobnie

w teoriach rozwoju lokalnego mówi się

o roli właściwych idei i reguł kulturowych,

które są spoiwem dla tworzenia

nowoczesnych i zaawansowanych systemów

społecznych czy gospodarczych. Te

reguły i idee muszą być pielęgnowane

i rozwijane, a kultura staje się wtedy

przestrzenią ich tworzenia i inkulturacji.

Aby móc wziąć pod uwagę koncepcję

kultury jako dźwigni rozwoju, stworzyliśmy

na potrzeby analizy poniższy katalog

roboczych kategorii (nie ostatecznych ani

jedynych), których odkrywanie w lokalnych

kontekstach miało wskazać, czy

taka rola kultury jest brana pod uwagę

w lokalnych politykach kultury:

• powstawanie innowacyjnych/kreatywnych

scen wokół lokalnych potencjałów/impulsów

z zewnątrz,

• przedsiębiorczość i przemysły kultury

jako ważny obszar kultury,

• animacja lokalna zorientowana na integrację

społeczną i nabywanie postaw,

wiedzy, umiejętności, kompetencji,

• realizowanie edukacji kulturalnej, która

buduje „oprzyrządowanie” cywilizacyjne,

wspomaga rozwój człowieka otwartego

na świat, gotowego do innowacji

i eksperymentowania

• budowanie marki kulturalnej gminy

i jej marketingu miejsca,

• budowanie współczesnych obiegów

tradycji, historii, tożsamości, dziedzictwa

kulturowego (nie tylko w wymiarze

ich zachowania)

• funkcjonowanie awangard, kontrkultur,

nisz kulturowych będących laboratorium

nowoczesności,

• tworzenie wysokiej jakości usług publicznych

w zakresie kultury (programy:

muzeum, dom, kultury, biblioteka, inne

inicjatywy).

Wstępne diagnozy i hipotezy

Badania miały charakter eksploracyjny, ich

celem było między innymi stwierdzenie,

jak obszar kultury w gminach jest definiowany

i jak te definicje mogą wpływać na

działalność kulturalną/kulturową aktorów

kultury. Poniżej przedstawiamy kilka znaczących,

według nas, tez o kulturze wynikających

z realizacji badań, które jednak

14

More magazines by this user
Similar magazines