Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

Główny Urząd Statystyczny w Krakowie.

(2010) Instytucje kultury w województwie

małopolskim w 2009 r., Kraków. Zestawienie

dostępne na stronie: http://www.stat.

gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/ASSETS_2010_

Kultura_2009.pdf [28.10.2010].

Główny Urząd Statystyczny w Krakowie.

(2010) Sfery działalności organizacji

pożytku publicznego w Polsce, Kraków.

Zestawienie dostępne na stronie: http://

www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/krak/AS-

SETS_Sfery_dzial_org_poz_publ_2010.pdf

[23.10.2010].

Gobo, Giampietro. (2008) Doing ethnography,

Los Angeles – London – New

Delhi – Singapore: Sage.

Haber, Agnieszka. (2007) Ewaluacja Ex

post. Teoria i praktyka badawcza, Warszawa:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Hammersley, Martyn; Atkinson, Paul.

(2000) Metody badań terenowych, Poznań:

Zysk i S-ka.

Konecki, Krzysztof. (2000) Studia z metodologii

badań jakościowych. Teoria ugruntowana,

Warszawa: PWN.

Kuczewska, Joanna. (2007) Europejskie

Procedury Benchmarkingu. Programy

i działania, Warszawa: Polska Agencja

Rozwoju Przedsiębiorczości, tekst dostępny

na stronie: http://www.parp.gov.pl/

files/74/81/158/2007_eu_proc_benchmarkingu.pdf

[25.10.2010].

Kwiatkowski, Mariusz. (1999) Kapitał społeczny,

[w:] Encyklopedia Socjologii, t. 2,

K-N, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Lutyński, Jan. (2000) Metody badań

społecznych – wybrane zagadnienia, Łódź:

Łódzkie Wydawnictwo Naukowe.

Maffesoli, Michel. (2008) Czas plemion,

Warszawa: PWN.

Merton, Robert. (2002) Teoria socjologiczna

i struktura społeczna, Warszawa: PWN.

Mucha, Janusz; Krzyżowski, Łukasz.

(2010) Ku Małopolskiemu Obserwatorium

Kultury, tekst dostępny na stronie:

http://badania-w-kulturze.mik.krakow.

pl/2010/05/14/ku-malopolskiemuobserwatorium-kultury/#more-381

[24.10.2010].

166

More magazines by this user
Similar magazines