Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

ibliografia

Niedźwiedzki, Dariusz. (2002) Polityka

i programy Unii Europejskiej dotyczące

ochrony i wspierania mniejszości narodowych

w krajach członkowskich UE,

[w:] Perspektywy wspierania mniejszości

narodowych w Polsce w kontekście przystąpienia

do Unii Europejskiej – materiały

konferencyjne, tekst dostępny na stronie:

http://www.haus.pl/pl/pdf/pub1/12.pdf

[02.11.2010].

Nikodemska-Wołowik, Anna M. (1999)

Jakościowe badania marketingowe,

Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Nora, Pierre. (2001) Czas pamięci, „Res

Publica Nowa”, nr 7.

Schein, Edgar. (2004) Organizational

culture and leadership, San Francisco:

Jossey-Bass.

Sorokin, Pitirim. (1937) Social and Cultural

Dynamics, t. 1-4, American Book

Company, New York [za:] Sztompka Piotr.

(2005) Socjologia zmian społecznych,

Kraków: „Znak”.

Sójka, Jacek; Kieliszewski, Przemysław;

Landsberg, Piotr; Poprawski, Marcin. (2009)

Instytucje kultury w czasach kryzysu, Poznań:

Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Sójka, Jacek; Poprawski, Marcin; Kieliszewski,

Przemysław. (2009) Instytucje

upowszechniania kultury w XXI wieku.

Przeżytek czy nowa jakość, Poznań: Bogucki

Wydawnictwo Naukowe.

Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej z 25 października

1991 r. (Dz. U. z 2001 r., nr 13, poz. 123

z późn. zm.).

Wyka, Anna. (1993) Badacz społeczny

wobec doświadczenia, Warszawa: Instytut

Filozofii i Socjologii PAN.

Ziółkowski, Marek. (2006) Tradycje lokalne

w sytuacjach zmiany granic politycznych

i etnicznych, [w:] Joanna Kurczewska

(red.), Oblicza lokalności. Różnorodność

miejsc i czasu, Warszawa: Wydawnictwo

Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

More magazines by this user
Similar magazines