Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

wstęp. Sceny i polityki kultury jako ważny wymiar funkcjonowania kultury w Małopolsce

nie odnoszą się do całej Małopolski; ujawniły

się po prostu w różnych miejscach.

Ich waga musi być przedmiotem dalszych

pogłębionych badań czy analiz (więcej tez

można znaleźć w podsumowaniu).

Obraz kultury, który wyłania się z badań,

wskazuje na dużą aktywność aktorów kultury

oraz dużo mniejszą efektywność tej

aktywności w kontekście rozwoju lokalnego

(budowania kapitału społecznego,

rozwoju gospodarczego). W wywiadach

uczestnicy badań wskazują na brak konkretnych

polityk kultury przetwarzających

aktywność w proces rozwoju: wieloma

sprawami rządzi doraźność oraz zasada,

że „wszystko jest równie ważne”.

Pierwsza ważna hipoteza wiąże się

z definiowaniem przez aktorów kultury

kryzysu „kulturalności”. Nie objawia się

on – w ich rozumieniu – zanikiem działań

i aktywności kulturalnych, lecz zanikiem

więzi społecznych i brakiem partycypacji

społeczności lokalnej w wytwarzaniu

znaczeń kultury. Pomimo tego, że coraz

więcej dzieje się w kulturze, nie przybywa

od tego nowych środowisk kulturotwórczych

ani procesów rozwoju. Wielu aktorów

kultury wskazywało na obumieranie

lokalnych kultur (tradycji, tożsamości,

dziedzictwa kultury), któremu „starają się

zapobiec”. Taki pesymizm nie jest jednak

charakterystyczny dla wszystkich naszych

respondentów.

Uczestnicy badań mieli również wyraźny

problem z określeniem swego wpływu na

zmianę. Aktorzy kultury, mówiąc o swojej

działalności, wskazywali, że dzięki niej

mogą realizować własne pasje, ale z drugiej

strony często byli pogodzeni z „zastanymi

ramami”, w których przyszło im

działać. Pogodzenie często oznaczało po

prostu brak chęci mocowania się z systemem

zarządzania, finansowania, programowania

czy określania polityk. Aktorzy

kultury nie są traktowani przez polityków

jako partnerzy w przebudowywaniu przestrzeni

kultury. Rodzi się więc coraz więcej

inicjatyw kulturalnych, jednak ich efekt

nie wpływa znacząco na zmianę paradygmatu

zarządzania kulturą.

Realizatorzy badań serdecznie dziękują

wszystkim uczestnikom badań,

dzięki których wiedzy i zaangażowaniu

możliwa była realizacja tego projektu

oraz powstanie niniejszej publikacji.

More magazines by this user
Similar magazines