Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

W tym rozdziale znajduje się pełny spis

uczestników badań (informatorów, którzy

udzielili nam informacji w ramach wywiadów

pogłębionych oraz zogniskowanych

wywiadów grupowych). Aby zachować

ich anonimowość, nie podajemy nazwisk,

zaznaczyliśmy (w możliwie dokładny

sposób) ich miejsce pracy, zajmowane

stanowisko, funkcję, obszar kultury,

w którym działają. Numeracja gmin jest

zgodna z numeracją gmin w cytatach oraz

charakterystyką gmin podaną w rozdziale

metodologicznym.

Gmina nr 1

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Menadżer z przedsiębiorstwa turystyczno-uzdrowiskowego

• Nauczyciel gimnazjum, pasjonat regionalistyczny

• Lokalny dziennikarz

• Działacz organizacji pozarządowych,

animator tworzenia lokalnych szlaków

kulturowych

• Prezes stowarzyszenia miłośników gminy

• Menadżer i animator z domu kultury

• Niezależny menadżer kultury

• Dyrektor muzeum regionalnego

• Dyrektor biblioteki gminnej

• Dyrektor lokalnego centrum sportu

i rekreacji

• Pracownik wydziału promocji urzędu

gminy

• Animator grupy rekonstrukcyjnej

Wywiady pogłębione:

• Burmistrz

• Menadżer przedsiębiorstwa turystyczno-rekreacyjnego

Gmina nr 2

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Członek zespołu teatralnego

• Przewodniczący zarządu osiedla

• Kierownik biblioteki

• Bibliotekarz

• Prezes fundacji działającej w obszarze

pomocy społecznej

• Prezes stowarzyszenia rozwoju gminy

• Dyrektor domu kultury

Wywiady pogłębione:

• Burmistrz

• Dyrektor domu kultury

Gmina nr 3

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Dyrektor biblioteki gminnej

• Dyrektor domu kultury

• Pracownik domu kultury

• Prezes stowarzyszenia twórców kultury

171

More magazines by this user
Similar magazines