Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

• Właściciel prywatnego muzeum

• Pracownik domu kultury

• Menadżer społecznego centrum kultury

Wywiady pogłębione:

• Burmistrz

• Szef wydziału kultury urzędu gminy

Gmina nr 4

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Ksiądz z lokalnej parafii

• Dyrektor biblioteki gminnej

• Szef wydziału edukacji urzędu powiatowego

• Animator z domu kultury, lider projektu

europejskiego

• Pracownik muzeum regionalnego

• Twórca ludowy, pieśniarz, przedstawiciel

mniejszości etnicznej

• Prezes stowarzyszenia mniejszości

etnicznej

• Prezes stowarzyszenia miłośników gminy

• Przedstawiciel zespołu ludowego

• Animator koła gospodyń wiejskich

• Przewodniczący stowarzyszenia kobiet

• Instruktor w ośrodku kultury, prezes

stowarzyszenia kulturalno-oświatowego

• Instruktor wiejskiego ośrodka kultury

• Instruktor wiejskiego ośrodka kultury

• Bibliotekarz gminnej biblioteki

• Przewodniczący koła gospodyń wiejskich

Wywiady pogłębione:

• Wójt

• Menadżer festiwalu muzycznego, pracownik

lokalnego domu kultury

Gmina nr 5

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Bibliotekarz gminnej biblioteki

• Dyrektor domu kultury

• Instruktor ośrodka kultury

• Prezes związku regionalistycznego

• Twórca ludowy

• Przedstawiciel towarzystwa oświatowego

• Animator związku regionalistycznego

• Twórca ludowy

Wywiady pogłębione:

• Wójt

• Dyrektor domu kultury

Gmina nr 6

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Menadżer organizacji promocji kultury

w gminie

• Menadżer biura przewodnickiego

• Dyrektor ośrodka kultury

• Pracownik centrum dokumentacji

• Dyrektor teatru

172

More magazines by this user
Similar magazines