Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

aneks

Wywiady pogłębione:

• Pracownik wydziału kultury

• Koordynator tworzenia strategii rozwoju

kultury

Gmina nr 7

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Menadżer pensjonatu

• Prezes towarzystwa przyjaciół gminy

• Dyrektor domu kultury

• Opiekun lokalnego muzeum

• Artysta, menadżer kultury, działacz

organizacji pozarządowych

• Menadżer klubokawiarni

• Pracownik domu kultury

• Sołtys, radny, przewodniczący komisji

kultury rady gminy

Wywiady pogłębione:

• Wójt

• Przewodniczący lokalnej grupy działania,

prezes organizacji pozarządowych, menadżer

podmiotu ekonomii społecznej

Gmina nr 8

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Instruktor domu kultury, opiekun izby

muzealnej

• Przewodniczący rady gminy, przewodniczący

komisji kultury rady gminy

• Instruktor domu kultury

• Prezes towarzystwa przyjaciół gminy

• Sekretarz gminy, przewodniczący lokalnej

grupy działania

• Animator ruchu teatralnego

• Dyrektor domu kultury, członek organizacji

pozarządowej wspierającej rozwój

turystyki

Wywiady pogłębione:

• Wójt

• Proboszcz lokalnej parafii

Gmina nr 9

Zogniskowane wywiady grupowe:

• Przedstawiciel koła emerytów i rencistów

• Członek zarządu stowarzyszenia miłośników

gminy

• Pracownik wydziału kultury, prezes

stowarzyszenia rozwoju kultury

• Członek rady osiedla, członek koła

emerytów i rencistów

• Szef wydziału promocji gminy

• Dyrektor domu kultury

• Dyrektor biblioteki gminnej

• Prezes chóru, instruktor muzyczny

• Wolontariusz w lokalnym muzeum

Wywiady pogłębione:

• Burmistrz

• Dyrektor lokalnego muzeum

173

More magazines by this user
Similar magazines