Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

uczestników badań znajduje się w aneksie

(rozdział 10.). Dodatkowo zostały

przeprowadzone analizy materiałów

zastanych (przegląd stron WWW samorządów,

instytucji kultury, organizacji pozarządowych

i firm, projektów). Badania

terenowe zostały przeprowadzone przez

autorów niniejszej publikacji, studentki V

roku socjologii Akademii Górniczo-Hutniczej,

pracowników tejże instytucji oraz

pracowników Małopolskiego Instytutu

Kultury.

Obserwacje uczestniczące zostały zrealizowane

na podstawie opracowanego przewodnika

metodologicznego, ich efektem

są raporty badawcze i reportaże zdjęciowe.

Celem ich było rozpoznanie gminy jako obszaru

funkcjonowania kultury (jacy aktorzy

kultury są obecni w przestrzeni wizualnej,

jak wyglądają i jak działają instytucje kultury,

jakie przestrzenie są wykorzystywane

kulturalnie, jak wygląda i jest zagospodarowywana

przestrzeń publiczna, gdzie

gromadzą się poszczególne generacje, jakie

są lokalne miejsca pamięci, co wskazują

mieszkańcy gminy jako warte zobaczenia

przez przyjezdnych, z jakich propozycji kulturalnych

można skorzystać). W gminach,

w których nie było obserwacji uczestniczącej,

przeprowadzono badania lokalnych

zasobów dostępnych w Internecie. Na

24

podstawie tej wiedzy można było przystąpić

do wyszukiwania aktorów kultury 2 , którzy

mieli stać się uczestnikami badań.

Zogniskowane wywiady grupowe

były silnie zorientowane na poznanie

scen i polityk kultury w wymiarze ich

organizacji, zawartości, metod negocjacji

znaczeń, sposobów komunikacji. Wstępem

do rozmowy była dyskusja na temat

znaczeń kultury, uczestnictwa w kulturze,

potrzeb społeczności w zakresie kultury,

lokalnego potencjału animacji kultury.

Była to dla nas najważniejsza część badań.

Obecność różnorodnych aktorów kultury

umożliwiała nie tylko poznanie ich opinii

o scenach i politykach, ale również sposobów

komunikacji w tej grupie, liderów

opinii, porządków i reguł wyznaczających

modele działania i wytyczanie wizji rozwoju,

sposobów odnoszenia się do potrzeb

i wyzwań lokalnej społeczności.

W y w i a d y p o g ł ę b i o n e zostały

zrealizowane przede wszystkim z najważniejszymi

politykami i menadżerami

kultury odpowiedzialnymi za zarządzanie

obszarem kultury w gminie. Wywiady

miały wskazać ich perspektywę rozumienia

2 O aktorach kultury zobacz s. 12-13 we wstępie

(Metafora aktorów kultury).

More magazines by this user
Similar magazines