Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

metodologia badań terenowych i analizy zebranych informacji

• budowanie współczesnych obiegów

tradycji, historii, tożsamości, dziedzictwa

kulturowego;

• funkcjonowanie awangard, kontrkultur,

nisz kulturowych będących laboratorium

nowoczesności;

• tworzenie wysokiej jakości usług publicznych

w zakresie kultury.

Diagnoza polityk kulturowych

w wymiarze ich społecznego tworzenia i zarządzania

strategicznego obszarem kultury:

• ukierunkowanie prowadzonej polityki

– priorytety: czy są realnie ustalane,

jak toczą się wokół nich negocjacje

(społeczność lokalna/odbiorca

zewnętrzny; zachowanie status quo/

projekty innowacyjne; centralność/

peryferyjność);

• punkty odniesienia przy kreowaniu

polityki kultury (porównywanie się

– tematyczne odnoszenie do innych;

jakich wzorów i dobrych praktyk się

poszukuje;

• związek scen kulturowych z politykami

kultury, koncepcje rozwoju kultury;

• wpływ grup interesów na kształt kreowanej

polityki kultury;

• napięcia i spory na linii politycy kultury

– inne grupy aktorów kultury;

• umiejętności budowania i wdrażania

strategii w obszarze polityk kultury

(definiowanie barier i potencjałów,

określanie wyzwań, spajanie społeczności

wokół priorytetów, motywowanie

aktorów kultury i instytucji kultury,

zagospodarowywanie energii liderów);

• jakość zarządzania i koordynacji wypracowanych

polityk kultury;

• umiejętność budowania partnerstw,

sieci, relacji;

• otwartość systemu na zmianę i innowacyjne/kreatywne

pomysły;

• budowanie klimatu zaufania, wysokich

standardów zarządzania, dialogu

społecznego.

Ewaluacja kultury przez samorząd:

• formy badań ewaluacyjnych;

• kryteria badań ewaluacyjnych;

• zarządzanie cyklem ewaluacyjnym;

• dostęp do informacji ewaluacyjnych.

Nie wszystkie te zagadnienia udało się

w tym samym stopniu nasycić informacjami,

różnie też przez autorów tego raportu

traktowana była ich ważność. Ich prezentacja

ma pomóc czytelnikowi w lepszym

zrozumieniu naszej propozycji badań scen

i polityk kultury, która jest perspektywą

łączenia badań kulturowych z badaniami

tak zwanego sektora/obszaru kultury.

More magazines by this user
Similar magazines