Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Wstęp

Głównym celem pierwszej części tego

opracowania jest przedstawienie pojęcia

„kultura” z punktu widzenia aktorów

animujących życie kulturalne społeczności

lokalnych dziesięciu wybranych przez zespół

badawczy gmin Małopolski. Rozdział

składa się z trzech części. W pierwszej

zostaną przedstawieni i opisani główni

aktorzy kultury – kształt środowiska,

relacje pomiędzy nimi i zasoby, na których

bazują w swojej pracy. Część druga to

próba rekonstrukcji lokalnych znaczeń

przypisywanych kulturze. Odpowiemy

tutaj na pytanie, w jaki sposób różni

aktorzy kultury rozumieją to pojęcie

i jakie ma to znaczenie dla ich aktywności

w społeczności lokalnej. W części trzeciej

analizie poddaliśmy zjawisko uczestnictwa

w kulturze. Szukamy tutaj odpowiedzi

na pytania: kto jest uczestnikiem kultury

i co z tego uczestnictwa powinno – w opinii

badanych aktorów kultury – wynikać.

Zanim jednak przejdziemy do przedstawienia

wyników badań empirycznych,

chcielibyśmy przedstawić nasze robocze

rozumienie kultury, które wyznaczało

ogólne ramy dla badań bez próby ostatecznego

zdefiniowania praktyk o dynamicznym

zasadniczo charakterze, które

można uznać za zjawiska kulturowe.

O pojęciu kultury 1

W warunkach dynamicznego rozwoju środowiska

społeczno-kulturowego i ekonomicznego

działania ludzi (przy niezbędności

uwzględnienia szerokiego, ogólnopolskiego,

europejskiego i globalnego kontekstu),

konieczne wydaje się również szerokie, wykraczające

poza podejście instytucjonalnoprawne

(choć w żadnym wypadku nie lekceważące

go), spojrzenie na kulturę. W takim

szerokim podejściu ważne jest, aby pojęcie

kultury pasowało do ciągle zmieniających

się praktyk kulturowych ludzi oraz pracowało

2 w warunkach dynamicznych zmian.

W celu zbadania tego, czym właściwie

jest kultura na początku XXI wieku, należy

skonfrontować różne typy praktyk kulturowych

– zarówno tych o wysokim, jak i niskim

poziomie tak zwanej instytucjonalizacji

(do której za chwilę wrócimy). Uwzględnić

zatem należy zarówno rozumienie kultury

1 Obszerne fragmenty tego rozdziału pochodzą

z tekstu Ku Małopolskiemu Obserwatorium

Kultury autorstwa Janusza Muchy i Łukasza

Krzyżowskiego. Został on opublikowany na

stronie Badania w kulturze (http://badania-wkulturze.mik.krakow.pl/2010/05/14/ku-malopolskiemu-obserwatorium-kultury/).

2 Używamy tutaj terminologii teorii ugruntowanej

(por. Glaser, Strauss 2009).

31

More magazines by this user
Similar magazines