Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

Aktorzy

instytucjonalni

(publiczni)

Organizacje

pozarządowe

Grupy religijne

Kościoła

katolickiego

Przedsiębiorstwa

sektora kultury

i twórcy ludowi

Nieformalne ruchy

i kluby

• ośrodki kultury

• wydziały/

departamenty/

komisje kultury

• szkoły

• filharmonie

• muzea i galerie

• biblioteki

• kina

• kluby sportowe

• stowarzyszenia

pozarządowe

działające

w sektorze

kultury

• chóry

• zespoły teatralne

• wydawnictwa

religijne

• przedsiębiorstwa

turystyczne

• wydawnictwa

promocyjne

• twórcy ludowi

• dyskusyjne kluby

filmowe

• kluby i kawiarnie

dyskusyjne

• nieformalne

grupy

artystyczne

• piwnice

artystyczne

Tabela 1. W powyższej

tabeli uwzględniono

wszystkich wymienionych

przez badanych aktorów

kluczowych.

36

morządowych komisji kultury, urzędnicy

(wydziały i departamenty kultury);

2) formalne (publiczne) instytucje kultury

(między innymi dyrektorzy/kierownicy/

pracownicy merytoryczni domów kultury,

filharmonii, opery, państwowych i samorządowych

muzeów, bibliotek, galerii

i teatrów); 3) przedstawicieli nieformalnej

animacji kultury (między innymi przedstawiciele

kabaretów, klubów muzycznych,

prywatnych galerii, twórcy ludowi);

4) organizacje pozarządowe działające

w obszarze kultury. Tak skonstruowana

próba celowa pozwoliła nam na uwzględnienie

w zasadzie wszystkich kluczowych

aktorów kultury. Warto przyjrzeć się jednak,

o jakich aktorach kultury (w swoich

społecznościach lokalnych) mówią sami

badani. Analitycznie można ich podzielić

na pięć grup, które zazwyczaj uzupełniają

się w zakresie dostarczania mieszkańcom

(częściej) i turystom (rzadziej) oferty

kulturalnej. W tabeli 1. uwzględniono

wszystkich wymienionych przez badanych

aktorów kluczowych.

Głównym kryterium różnicującym grupy

aktorów kultury jest stopień ich instytu-

More magazines by this user
Similar magazines