Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

miastach ośrodki kultury są zazwyczaj

bardziej nastawione na realizację oddolnych

inicjatyw. O ile w małych miejscowościach

ośrodki kultury starają się same

wychodzić z inicjatywami do społeczności

lokalnej, to w dużych miastach relacje

pomiędzy ośrodkami kultury a społecznością

lokalną są zdecydowanie bardziej

interakcyjne:

K1: To, o czym mówiliśmy, że wszystkie [nasze

– Ł. K.] instytucje są otwarte na inicjatywy prywatnych

osób… [kierownik działu, dom kultury,

gmina miejska]

B: Czyli jest duża inicjatywa prywatnych osób

według Państwa [badacz]

K1: Tak, to są ludzie, którzy chcą coś pokazać,

którzy mają coś do powiedzenia. Ja jestem

mieszkańcem [nazwa miejscowości] od

czterech lat, wcześniej mieszkałam w dużym

mieście, w Lublinie, gdzie zajmowałam się

również działalnością kulturalną. Tam liczba

osób jest dużo większa, więc tam to inaczej

wygląda. U nas jeśli ktoś przychodzi i mówi, że

ma pomysł, a my mamy program i środki na

to, żeby to zrealizować, to nie odwracamy się,

tylko udzielamy pomocy.

M1: My dążymy do tego, aby maksymalnie

pokazywać ludzi, którzy są stąd, którzy albo

mieszkają w [nazwa miejscowości], albo

dojeżdżają do Krakowa i wiele już zrobiliśmy

takich działań […] Bo to jest ważne, żeby pokazać,

że nawet przy ograniczonych możliwościach,

jak się chce, to można osiągać wyniki.

[dyrektor, muzeum, gmina miejska]

B: Czyli rozumiem, że wskazują Państwo na taką

relację między osobą prywatną, która ma jakiś

pomysł, chce być aktywna, a instytucją kultury

M1: Ja myślę, że wszystkie instytucje dużą

otwartość wykazują… [gmina 1; FGI 1.2]

Ośrodki kultury można zatem z grubsza

podzielić na dwie grupy wyróżnione ze

względu na stopień dominacji nad pozostałymi

aktorami. Jedne starają się koordynować

życie kulturalne społeczności

lokalnej, animować i wspierać oddolne

inicjatywy, inne podejmują się pozytywistycznej

pracy wychodzenia z kulturą do

ludzi, proponując im szeroki, ale zestandaryzowany

zazwyczaj, wachlarz wydarzeń

o charakterze kulturalnym w postaci

biblioteki (z klubami dyskusyjnymi), kina,

zespołu pieśni i tańca wraz z cyklicznymi

imprezami plenerowymi i warsztatami

edukacyjnymi.

Drugim co do ważności i stopnia instytucjonalizacji

aktorem kultury jest sektor

38

More magazines by this user
Similar magazines