Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

pozarządowy działający w obszarze kultury.

Jest to trzeci co do wielkości sektor organizacji

pozarządowych w Polsce. Prawie

11 procent organizacji zajmuje się przede

wszystkim 6 kulturą i sztuką (Główny Urząd

Statystyczny w Krakowie, 2010). Warto

zauważyć, że Małopolska zajmuje drugie

miejsce w Polsce pod względem liczby

organizacji pozarządowych zajmujących

się kulturą. Organizacje te skupiają się

najczęściej na ochronie zabytków i miejsc

pamięci narodowej, podtrzymywaniu

tradycji narodowych i regionalnych.

Bardzo rzadko organizacje takie prowadzą

biblioteki czy muzea. Co ciekawe, jeżeli

spojrzeć na zakres świadczonych przez

te organizacje usług, na pierwszy plan

wysuwa się animacja współpracy i rozwój

społeczności lokalnej. Organizacje te działają

najczęściej w obrębie jednej gminy.

Wyniki naszych badań potwierdzają to.

Organizacje, które wzięły udział w badaniu,

są zazwyczaj zorientowane na

kultywowanie tradycji regionalnych.

Determinuje to sposób, w jaki organizacje

definiują samo pojęcie kultury, co

zostanie opisane w następnej części.

To, czym zajmiemy się w tym miejscu,

6 Każda organizacja może wybrać kilka dziedzin

działalności.

to zagadnienie formalizacji organizacji

pozarządowych i ich relacji z pozostałymi

aktorami kultury. Stowarzyszenia najczęściej

współpracują z aktorem instytucjonalnym

– przede wszystkim z ośrodkami

kultury oraz wydziałami i departamentami

kultury w urzędach miast. Powiązania

między tymi dwoma aktorami wynikają

z systemu konkursów organizowanych

przez instytucje publiczne na realizację

zadań „użyteczności publicznej” przez

organizacje pozarządowe. Aktorzy

instytucjonalni – w tym wypadku jest

to zazwyczaj urząd miasta – wspierają

inicjatywy organizacji pozarządowych,

ale te muszą się mieścić w schematach,

wizjach i dyrektywach instytucji publicznych,

które notabene bardzo często podlegają

zmianom. Współpraca pomiędzy

tymi aktorami prowadzi zazwyczaj do

realizacji dużych przedsięwzięć, które na

stałe wpisują się w kalendarz cyklicznych

wydarzeń kulturalnych organizowanych

w (i zazwyczaj dla) danej społeczności.

W ostatnich latach współpraca między

tymi aktorami jest jeszcze ściślejsza, co

wynika z rosnącej roli funduszy unijnych

w finansowaniu kultury. Partnerstwa

złożone z sektora państwowego i pozarządowego

mają większe szanse na

otrzymanie dofinansowania projektu niż

pojedyncze inicjatywy. Rola organizacji

39

More magazines by this user
Similar magazines