Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

pozarządowych w życiu kulturalnym

społeczności lokalnych wydaje się stale

wzrastać, a samo działanie organizacji

pozarządowych jest doceniane przez

innych aktorów kultury:

M: Chciałem to zdecydowanie powiedzieć, że

nigdy nie zapominam o organizacjach pozarządowych,

bo to wielka siła dla miasta. [dyrektor,

wydział kultury urzędu miasta, gmina miejska]

[gmina 10; IDI M13]

Do częstych należą sytuacje, w których to

do organizacji zwracają się urzędnicy z propozycją

realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

Oczywiście dominuje tutaj standardowa

procedura ubiegania się o granty na

realizację projektów kulturowych, a wysokość

uzyskanego dofinansowania często

zależy od skali realizowanego projektu.

Relacje między instytucjami publicznymi

i organizacjami pozarządowymi są zatem

oparte na racjonalnej kalkulacji. Ci pierwsi

mają pieniądze, a ci drudzy wiedzą, jak profesjonalnie

zorganizować dane wydarzenie.

Znaczącym aktorem w Małopolsce jest

Kościół katolicki. We wszystkich grupach

fokusowych, również tych bez przedstawicieli

tej instytucji, podkreślano, że parafie

to ważny ośrodek inicjujący liczne wydarzenia

o charakterze kulturowym. W wielu

mniejszych miejscowościach kultura jest

w zasadzie utożsamiana z życiem i kalendarzem

religijnym oraz z tradycjami religijnymi.

Nawet jeżeli parafia nie jest w danej

społeczności aktywnym aktorem, to, jak

podkreślają badani, większość organizowanych

wydarzeń kulturalnych oraz twórczość

ludowa odwołują się do symboliki religijnej:

K1: Ale ja myślę, że tu też warto wspomnieć,

że w [nazwa miejscowości] jest wiele imprez

albo wiele rzeczy dzieje się na kanwie religijnej

i tak naprawdę religia jest też tym wskaźnikiem

kultury i tego, co ludzie robią, bo po prostu są

blisko kościoła, bo wiele na przykład rzeczy się

działo jeszcze przy poprzednim księdzu tutaj

z młodzieżą takich, no, teatralnych czy chór był,

czy coś jeszcze się działo. [sektor pozarządowy,

gmina wiejsko-miejska]

K2: No przecież te wszystkie festyny są piękne.

[sektor pozarządowy, gmina wiejsko-miejska]

K1: I tak naprawdę ten kościół wychodzi do

ludzi z kulturą i ludzie chodzą do kościoła z kulturą.

I stąd ten poziom ich jest inny, zupełnie

nieporównywalny do miasta. [gmina 9; FGI 9.2]

W dużych miastach Kościół katolicki jest

również istotnym aktorem kultury, ale

badani zazwyczaj podkreślali, że parafia

kieruje swoją ofertę do tych uczestni-

40

More magazines by this user
Similar magazines