Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

ków kultury, dla których takie a nie inne

wartości są ważne w życiu codziennym.

Kultura, jaką kreuje Kościół katolicki jest –

na co wskazywali aktorzy kultury z dużych

miast – oferowana zdefiniowanej grupie

odbiorców. Mimo iż różni aktorzy kultury

przypisują aktywności kulturalnej Kościoła

katolickiego różne znaczenia, to w zasadzie

wszyscy zgadzają się co do tego, że

jest on ważnym partnerem pozostałych

instytucji kultury z powodu swoich możliwości

promocyjnych:

M1: A najlepszy kontakt, no niestety dalej się to

utarło i powraca to, że najlepszy kontakt to jest

jednak z księdzem w kościele. I nie wstydźmy się

tego, nie dajmy komuś na siłę narzucić, że Internet

to jest wszystko. [sołtys, gmina wiejska]

M1: Tutaj jest coś takiego ciekawego, że tak

powiem, udaje nam się momentami współpraca

z parafią. [instruktor, dom kultury, gmina

wiejska]

K1: No ja mówię, że tu trzeba właśnie u nas

parafię podkreślić, że ksiądz jest w stanie

zachęcić ludzi do, czasami są dwa sposoby, że

tak powiem, zachęcania pozytywne, czyli na

zasadzie że jest jakaś ciekawa impreza w domu

kultury, no jakieś imprezy patriotyczne z okazji

11 listopada, dnia kobiet i jeśli ksiądz przekazał

tę informację, to niektórzy, co z tego, że dajemy

plakaty, ulotki do gazety, w Internecie, to ludzie

tego nie czytają tak naprawdę, natomiast jeśli

uda się gdzieś przemycić tę informację księdzu,

jest fajnie. Druga to też taka forma antyreklamy,

bo tam czasami przesadzają z alkoholem

i po prostu grzmi ksiądz przez dwie niedziele jak

jest… [sekretarz gminy, gmina wiejska] [gmina

7; FGI 7.2]

Parafia pełni zatem w społecznościach

lokalnych – szczególnie tych mniejszych

– nie tylko funkcje animatorskie i promocyjne,

ale również kontrolne, będąc

strażnikiem swoiście pojętej tradycji

i tożsamości:

K1: Mnie tylko do głowy jeszcze przyszło coś

takiego, że takim liderem i bardzo mającym

duże przełożenie na lokalną społeczność jest

właśnie parafia i ksiądz. I jeżeli jest wsparcie

tej osoby, gdzie powiedzmy ktoś młody rzuci

hasło, że jest jakaś impreza i że tam trzeba

pomóc czy przyjść, nawet swoją obecność

zaznaczyć, no to wtedy jest szansa, że ludzie, że

tak powiem, dopiszą, że „bo ksiądz powiedział”,

to zawsze gdzieś tam w kościele jest, to prawda.

To jest autorytet, to raz. Dwa, ludzie czują, bo

tu, tak jak mówiliśmy, duże znaczenie jednak

ksiądz ma, bo [imię osoby] mówiła, że jak jest

poparcie księdza, to też jest ważne, to warto

przyjść zobaczyć, co to jest, bo jeżeli ksiądz

to akceptuje i nawet wybiera, to trzeba się…

41

More magazines by this user
Similar magazines