Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

K2: W [nazwa miejscowości] jest zespół

też folklorystyczny, bardzo bogaty folklor,

mają swoje tradycje. [podkreślenie

– Ł. K.]

B: Czyli te grupy działają jakby trochę

w izolacji Dla siebie, a Państwo działają

osobno

K2: No tak.

Kilka osób na raz: No nie.

K2: To znaczy no razem tak. [gmina 4; FGI 4.1]

Warto odnotować również fakt, że

przykościelne chóry są przez wszystkich

aktorów kultury bardzo pozytywnie

oceniane. Są one postrzegane jako zasób

wyróżniający Małopolskę na tle pozostałych

województw, często odnoszą sukcesy

również poza granicami Polski.

W dalszej części raportu przedstawiamy

dwie (zasadniczo niszowe) kolejne

grupy aktorów: przedsiębiorstwa sektora

kultury (wraz z twórcami ludowymi) oraz

nieformalne (również kontrkulturowe) ruchy

i kluby. Można stwierdzić, że wymienione

dwie grupy aktorów nie są obecnie

silnie reprezentowane w zbiorze podmiotów

zajmujących się kulturą. Oczywiście

należy wziąć pod uwagę wiele czynników,

opisanych poniżej, warunkujących większy

bądź mniejszy udział tych aktorów

na scenach badanych kultur. Zacznijmy

od prezentacji przedsiębiorców sektora

kultury oraz twórców ludowych.

Przedsiębiorstwa kultury są z pewnością

ważnymi aktorami w większych

ośrodkach miejskich, w których popyt

na mniej lub bardziej aktywne formy

uczestnictwa w kulturze jest większy.

Większa jest również publiczność, do

której kierowane są konkretne – płatne

– usługi kulturalne. Przedsiębiorstwa

kultury są zazwyczaj zorientowane na

turystów i rozwijający się rynek turystyki

zdrowotnej. Podmioty gospodarcze działające

w tym obszarze dostrzegają ważną

rolę kultury w promocji na przykład

usług zdrowotnych, którymi dysponuje

dany teren:

M: Są wydarzenia, skierowane typowo do

turysty, ale tylko te, które korzystają z zaplecza

prywatnej firmy, czyli uzdrowiska, i oni

robią wydarzenia związane z kulturą, skierowane

typowo do turystów, czyli poszukują

klienta za pomocą wydarzeń, które są organizowane

na ich terenie, skierowane tylko

do turysty. Czyli jakieś tam pokazy warsztatów

rzemieślniczych, jakieś imprezy, czyli

43

More magazines by this user
Similar magazines