Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

na zasadzie rajdu, jakiś gier terenowych, ale

tylko na ich obiektach się odbywają i są skierowane

tylko do turysty. [burmistrz, gmina

miejska] [gmina 1; IDI M2]

Na podstawie analizy badanych społeczności

lokalnych można stwierdzić, że

w Małopolsce przedsiębiorczość kulturalna

stosunkowo dobrze prosperuje

w trzech obszarach: turystyka zdrowotna

(związana głównie z kopalniami soli

w Bochni i Wieliczce), prywatne galerie

i muzea (Kraków) oraz twórczość ludowa

(Podhale). W pozostałych regionach województwa

małopolskiego przedsiębiorczość

kulturalna związana jest z turystyką

rekreacyjną i agroturystyką wykorzystującą

zasoby naturalne. Warto natomiast

podkreślić kulturotwórczą rolę kawiarni,

których potencjał w tym względzie jest

bardzo duży (często są to nie tylko miejsca

do spotkań przy kawie, ale również

swoiste centra kultury z koncertami, projektami

artystycznymi, warsztatami dla

dzieci). Najwięcej tego typu miejsc lokuje

się w Krakowie, ale w mniejszych miejscowościach

(na przykład w Lanckoronie czy

w Szczawnicy-Jaworkach) ich obecność

jest bardziej widoczna:

M1: Gdzie ta Cafe [nazwa miejscowości] jest

[sołtys, gmina wiejska]

K1: Na [nazwa ulicy], poniżej piekarni. [dyrektor,

biblioteka, gmina wiejska]

K2: Wie Pan gdzie jest piekarnia To jest tamten

narożnik. [menadżer, firma prywatna, gmina

wiejska]

M1: I co tam się dzieje

K2: Śmiejemy się, że dom kultury powstał

[…] Nie śmiejmy się absolutnie. Po prostu

chcieliśmy zrobić takie miejsce, w którym

się coś będzie działo, bo tu się tak naprawdę

niewiele dzieje, powiedzmy sobie szczerze.

[gmina 7; FGI 7.1]

W małych środowiskach stanowią często

jedyną alternatywę wobec kultury zinstytucjonalizowanej,

miejsca, w których

rodzą się nowe inicjatywy:

K1: Ja bym to [przestrzeń kawiarni – Ł. K.]

nazwała dodatkiem, tak. To sprawia, że jakby

zaczynamy myśleć inaczej, robić coś innego niż

zazwyczaj, że nadaje inną perspektywę, tak mi

się wydaje. [menadżer, firma prywatna, gmina

wiejska] [gmina 7; FGI 7.1]

Warto zauważyć, że im mniejszy stopień

formalizacji aktora kultury, tym częściej

realizuje on działania, które można nazwać

niszowymi, alternatywnymi wobec

44

More magazines by this user
Similar magazines