Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

tego, co proponują publiczne instytucje

kultury. Ostatnia z omawianych grup aktorów,

to właśnie różnego rodzaju grupy

o niskim stopniu formalizacji, których potencjał

kulturotwórczy jest przez aktorów

kultury zazwyczaj oceniany pozytywnie:

M: Staram się wyszukiwać takich artystów,

którzy nie są związani z żadną instytucją, albo

przejściowo, na przykład wynajmują salę

prób, którzy nie mają żadnej formy prawnej,

bo najciekawsze projekty to są takie, to nie

są nawet organizacje trzeciego sektora, tylko

to są grupy, które tam nieformalnie działają

[podkreślenie – Ł. K.]. To są genialne sprawy.

Naprawdę można znaleźć zupełne perełki na

tym rynku. [dyrektor, firma prywatna, agencja

artystyczna, gmina miejska]

[gmina 6; FGI 6.2]

Wiele nieformalnych grup w Małopolsce

powstaje z inicjatywy publicznych instytucji

kultury lub organizacji pozarządowych.

Instytucje te pomagają najczęściej w przygotowaniu

wniosku o dofinansowanie

projektu, który jest następnie realizowany

już jako niezależna oferta dla aktywnych

mieszkańców:

K1: Ona dojrzewała do tego, żeby stać się

DKF-em i działa od stycznia i mam nadzieję, że

będzie działać, bo przerwa wakacyjna sprawiła,

że ludzie już zaczęli pytać, kiedy zaczynamy,

kiedy znowu coś się będzie działo. [kierownik

działu, dom kultury, gmina miejska]

B: Tutaj rozumiem, że inicjatorem byli młodzi

ludzie, którzy działali w ramach MDK i później

byli wciągnięci przez MDK… [badacz]

K2: Na początku to była inicjatywa organizacji

pozarządowej także, najpierw było stowarzyszenie

[nazwa organizacji], które funkcjonowało

jakiś czas w [nazwa miejscowości], i ta grupa

młodych ludzi napisała projekt, na który otrzymała

dofinansowanie, chyba to był pierwszy

projekt kulturalny, który dostał pieniądze z UE

przez młodzież. W budynkach starych, tam to

się odbywało, całkiem prywatnie. [niezależny

menadżer kultury, gmina miejska] [gmina 1;

FGI 1.2]

Zdecydowana większość grup nieformalnych

jest organizowana przez młodzież

i dla młodzieży. Badani bardzo często

zwracali uwagę na edukacyjną wartość

uczestnictwa w takich projektach. Wielokrotnie

zauważali, że młodzież zazwyczaj

sama przygotowuje wniosek, organizuje

różnego typu wydarzenia i warsztaty

i sama ten projekt musi rozliczyć. Nieformalne

grupy działania to według naszych

informatorów dobra praktyka socjalizująca,

dzięki której młodzież zdobywa

45

More magazines by this user
Similar magazines