Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

kompetencje potrzebne do aktywnego

uczestnictwa w kulturze. Badani podkreślają,

że zostawienie młodzieży przestrzeni

do swobodnego działania, to jedyna

droga do osiągnięcia sukcesu:

K1: I myśmy miały wtedy przykład dwa lata temu,

kiedy razem z gminą [nazwa gminy] zadziałały

lokalne przewody, to znaczy stowarzyszenie to

zainicjowało, dostaliśmy pieniądze z fundacji

dzieci i młodzieży 10 tys., gmina nam dołożyła

drugie 10 tys. I wtedy młodzież miała możliwość

realizacji własnych pomysłów, własnych planów.

Tworzyły się grupy nieformalne, z całej gminy

młodzież brała udział, sami pisali projekt, własny

pomysł, sami musieli się rozliczyć, zrealizować go

wśród młodszych, wśród starszych. To były ich

pomysły. [instruktor, dom kultury, gmina miejska]

[…]

K4: No, ale to też właśnie było działanie nieformalnej

grupy działania. Oni łącznie realizowali

trzy takie projekty, w trzech brali udział. Jeden

z projektów związany był z tańcem, drugi

związany był z fotografią, z warsztatami typu…

i jeszcze czwarty był w [nazwa miejscowości],

realizowany w tym roku. Tam utworzyła się też

grupa młodzieżowa i oni z kolei mieli projekt,

który związany był z kosmetyką, fryzjerstwem.

Tak że to były cztery. [instruktor, dom kultury,

gmina miejska]

K3: Ale to były ich inicjatywy. To są wszystko

pomysły dzieci i młodzieży.

K4: No ja na przykład mogłam inne oddziały zaangażować

w [nazwa projektu], ale wiedziałam,

że jak im narzucę, to oni tego nie zrealizują.

[gmina 4; FGI 4.1]

Warto w tym miejscu podkreślić powiązania

grup nieformalnych z formalnymi.

Nawet jeżeli możemy o danym aktorze

powiedzieć, że jego stopień formalizacji

jest niski, to z pewnością relacje z instytucjami

publicznymi i organizacjami pozarządowymi

są sformalizowane. Wśród

małopolskich aktorów kultury sami badani

nie zauważają „podmiotów”, które

można by było określić jako kontrkulturowe.

Być może za takie należałoby uznać

te grupy młodzieżowe, które nie tylko

nie poddają się procesom formalizacji

(są zorganizowane na swój sposób), ale

również, w przeciwieństwie do wcześniej

opisanych grup nieformalnych, nie utrzymują

relacji z instytucjami publicznymi,

organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami

kulturowymi. Wyniki badań

pokazują, że do takich kontrkulturowych,

zorganizowanych ciał można zaliczyć grupy

zajmujące się na przykład tworzeniem

graffiti oraz tańczące break dance. Ocena

tych aktorów przez pozostałych, bardziej

46

More magazines by this user
Similar magazines