Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

sformalizowanych, nie jest jednoznaczna.

Z jednej strony badani stosowali

inkluzyjną definicję aktora kultury,

podkreślając, że zasadniczo każda grupa,

która coś przekazuje szerszej publiczności,

jest aktorem kultury. Z drugiej strony,

niektórzy informatorzy wyrażali opinie,

że sam przekaz jest jedynie warunkiem

koniecznym, ale niewystarczającym do

tego, aby „kogoś” zaliczyć w poczet aktorów

kultury. Według zwolenników tego

bardziej ekskluzywnego podejścia do

aktorów kultury, poza przekazem, bardzo

ważnym warunkiem jest tutaj jasno

sprecyzowana grupa odbiorców. Spójrzmy

na fragment wywiadu grupowego,

pokazujący negocjacje wokół pojęcia

„aktor kultury”. Równocześnie fragment

ten stanowi punkt wyjścia dla kolejnego

rozdziału, w którym skupimy się na

kryteriach definiujących kulturę:

M1: Ale tak samo inicjatorem są chłopcy, którzy

puszczają sobie z kasety na jamniku muzykę

i do tego tańczą break dance, prawda, to też są

zjawiska kulturowe i, i akurat które nie raz są

naprawdę na wysokim poziomie, wielokrotnie

widziałem chłopców, którzy gdzieś pod blokiem,

gdzieś na jakimś kawałku, kawałek linoleum sobie

rozwinęli, to, co oni robili, szczerze mówiąc,

że śmiało można by ich dać od razu do teatru,

do teatru tańca i myślę żeby sobie spokojnie poradzili

w jakiś sztukach współczesnych, więc tak

naprawdę ciężko jest określić. [dyrektor, wydział

kultury urzędu miasta, gmina miejska]

M2: Ja myślę, że to trochę jest pomieszanie

pojęć w tym momencie, to znaczy mówisz

zjawisko kulturowe, może trzymajmy się tego

kulturalne czy kulturowe… [dyrektor, muzeum,

gmina miejska]

M1: Ale zjawiskiem kulturalnym również jest to,

że chłopcy sobie wezmą i będą sobie śpiewać.

M2: Chyba bym się z tym nie zgodził, bo jeśli,

bo jeśli zajmujemy się tworzeniem zdarzeń

kulturalnych, to chyba pewnym kryterium jest

takim, pewnym kryterium tego zdarzenia jest,

że jest odbiorca i że jeśli zbierze się nawet

tysiąc ludzi, którzy się będą wzajemnie bawić,

to nie jest to wydarzenie kulturalne, natomiast

ci chłopcy, natomiast oni tworzą pewien fakt

kulturowy, oczywiście bawią się, ale nie ma

odbiorcy. Jeśli oni zaproszą na to podwórko

swoich rodziców no i sąsiadów, to będzie to wydarzenie

kulturalne, prawda. Myślę, że jednym

z kryteriów jest, musi być odbiorca. Dla kogoś

coś się tworzy, dla kogoś…

M1: Przepraszam, tak jeśli to jest artysta

malarz, który maluje obrazy i tak naprawdę też

nigdzie ich nie wystawił, to to nie są, to nie jest

zjawisko, on nie działa w sferze kultury

47

More magazines by this user
Similar magazines