Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

sprawozdawcze. W kategoriach operacyjnych

można stwierdzić, że kulturą jest

to, co wyprodukują instytucje kultury.

Przedstawione dwa modele są oczywiście

typami idealnymi. Wewnętrzne zróżnicowanie

i zakres operacji, jakie badani

wykonują, opierając się na pojęciu kultury,

jest dużo bardziej złożony. Przyjrzyjmy

się zatem wewnętrznej budowie tego

konstruktu. Jakie są cechy operacyjnej

definicji kultury

Kultura to dla większości badanych wszelka

aktywność wywołująca energię emocjonalną

7 . Jest to niejako cel nadrzędny

inicjatyw, które można określić mianem

wydarzeń kulturalnych. Ich skutkiem powinna

być, według badanych, solidarność

grupowa i silne poczucie tożsamości ze

społecznością lokalną:

K: Bo kultura, myślę, że jest postrzegana bardzo

szeroko, i myślę, że to jest ta kultura ta nasza

osobista, mówiąc nawet o potrzebie realizowania

się, nie mówiąc o zachowaniu. Ale również

kultura jest, patrząc na społeczność lokalną,

czymś, co świadczy o naszej tożsamości. My

szukamy w kulturze punktów styku, które

mówią o tym, że jesteśmy stąd. Myślę, że to

7 Według terminologii zaproponowanej między

innymi przez Randalla Collinsa (2004).

jest właśnie bardzo ważne, to poszukiwanie

przez instytucje kultury, przez organizacje

pozarządowe, przez grupy nieformalne czegoś,

co nas łączy. [burmistrz, gmina wiejsko-miejska]

[gmina 2; IDI K1]

Szczególnie aktorzy instytucjonalni

kładą nacisk na podtrzymanie tożsamości

zbiorowej opartej na tradycjach

regionalnych, które w sposób mniej lub

bardziej jednoznaczny odróżniają jeden

region Małopolski od drugiego. Pojęcie

kultury w pracy aktorów kultury – szczególnie

tych instytucjonalnych – to przede

wszystkim kultura lokalna podtrzymująca

tożsamość plemienną (por. Maffesoli

2008). Co ciekawe, badani częściej w swojej

aktywności odwołują się do pojęcia

kultury narodowej niż jakkolwiek zdefiniowanej

kultury Małopolski (w trakcie

badań w ogóle nie pojawiło się określenie

kultura Małopolski). Energia emocjonalna,

organizująca społeczność lokalną

wokół symboli regionalnych, może być

wywołana zarówno poprzez aktywność,

jak i bierność kulturalną. Badani bardzo

często wskazywali na to, że zasadniczo

o kulturze możemy mówić już wtedy, gdy

wokół danego wydarzenia gromadzą się

odbiorcy, nawet jeżeli jest to przypadkowe

uczestnictwo. Kultura lokalna, folklor

opierają się bardzo często na symbolice

49

More magazines by this user
Similar magazines