Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

ludowej, badani wskazywali na kulturę

ludową jako tę, która jest najbliższa społeczności

lokalnej, aczkolwiek współcześnie

wydaje się oderwana od lokalnych

kontekstów. Wartość kultury ludowej jest

szczególnie istotna w gminach miejskowiejskich.

Specyficzna odmiana tak pojmowanej

kultury występuje na Podhalu

jako kultura góralska, gdzie, jak zauważają

badani, jest nadal kultywowana i nie

stanowi w żadnym wypadku produktu

turystycznego:

K1: To znaczy zacznę może. Chyba że wy zaczniecie

Najgorzej zacząć [śmiech]. Pewnie dla

większości z nas kultura tutaj będzie się kojarzyć

z tą kulturą, jeżeli chodzi o [nazwa gminy],

oczywiście jest raczej kulturą góralską, podhalańską,

bo to jest dla nas tutaj w tym momencie

najważniejsze, tę kulturę staramy się sprawować

przede wszystkim, bo taką kulturą żywą i taką

kulturą jest przede wszystkim folklor związany

z tą kulturą, muzyka, taniec, śpiew, jest

folklorem żywym… nie tak jak stało się to gdzie

indziej, w innych regionach choćby Polski, gdzie,

gdzie folklor jest rekonstruowany, ale to też jest

nieopracowane i wszystkie działania, wszystkie

instytucje, myślę, które tutaj na terenie czy to

samego Podhala, czy naszej gminy, czy w ogóle

Podhala działają, działają w tym kierunku,

żeby tę kulturę promować i przede wszystkim

kultywować w jej wszystkich aspektach. Tutaj

jest przedstawiciel i twórców ludowych, jest ta

twórczość typowo, nazwijmy to manualna, czyli

wszelkiego rodzaju twórczość, która począwszy

od hafciarstwa, przez rzeźby, przez… nie wiem,

malarstwo na szkle, jako najbliższe naszej kulturze,

ale też praca w zespołach regionalnych,

gdzie uczy się tańca, śpiewu, gwary i muzyki,

prawda […] No sam fakt, że nasi ludzie jeszcze

cały czas yyy… choćby poprzez noszenie ubrań

góralskich, prawda Bo to nie traktujemy jako

strój, tylko jako ubranie… [podkreślenie – Ł. K.]

uczestniczą we wszystkich ważnych dla rodziny

czy też społeczności imprezach typu… wesele,

pogrzeb, uroczystości państwowe. Ten ubiór jest

takim elementem charakterystycznym dla, dla

kultury. [dyrektor, dom kultury, gmina wiejska]

[gmina 5; FGI 5.1]

Mimo że kultura góralska (i szerzej: kultura

ludowa) jest często określana jako

żywa i stosowane przez badanych pojęcie

kultury musi pasować do zmieniających

się okoliczności, to równocześnie zbyt

daleko posunięte zmiany są negatywnie

oceniane. Po pierwsze, zanikanie gwary

pod wpływem procesów cywilizacyjnych

(na co wielokrotnie zwracano w czasie

badania uwagę) prowadzi do utraty poczucia

tożsamości grupowej. Po drugie,

kultura materialna i folklor stają się obszarem

coraz większej ingerencji procesów

rynkowych. Komercjalizacja kultury

50

More magazines by this user
Similar magazines