Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Analiza lokalnych znaczeń kultury w małopolsce

wieniec i wieś, która jest małą społecznością,

zwartą bardzo, rodzinnie związaną, nie czuje

związku z tą uroczystością […] Bardzo mnie

to uderza, to obserwuję już od paru lat, że to

wszystko jest takie, jakby w dwóch obszarach

się dzieje, jedna to jest ta część, która sobie

podąża do tego kościoła z mniejszym lub większym

entuzjazmem, natomiast jest ta grupa,

która coś chce pokazać, coś chce zaakcentować,

coś chce przypomnieć, ale ona jest zostawiona

sama sobie. Podobnie rzecz się ma z przeglądami

kolędniczymi. Nie ma tradycji chodzenia

z tymi drobami prawda po wsiach już. To są

rzeczy, które widzimy tylko, i mamy okazję

zarówno te stroje, jak i te wszystkie przyśpiewki

zobaczyć i usłyszeć tylko na przeglądach […]

Dlatego właśnie użyłabym tego paradoksu,

że ona chociaż niby jest żywa, to jednak jest

martwa. [dyrektor, biblioteka, gmina miejska]

[gmina 4; FGI 4.2]

Pozytywnie oceniana jest ta zmiana w kulturze,

która oznacza ciągłe udoskonalanie

nośników przekazów kulturowych. Dzięki

temu grono osób, które mogą mieć styczność

z kulturą, zwiększa się.

Z pojęciem kultury i zmianą w tym obszarze

wiąże się ciekawe skądinąd zagadnienie

nowych idei, „awangardy”. Informatorzy

zazwyczaj nie dostrzegają w swoim

otoczeniu (wyjątkiem jest tutaj Kraków)

praktyk, które można by określić mianem

awangardowych. Samym pojęciem

„awangarda” posługujemy się tutaj w szerokim,

wykraczającym poza konkretny

kierunek w sztuce i literaturze z pierwszej

połowy XX wieku, znaczeniu i używamy go

do opisania tych zmian w kulturze, które

z punktu widzenia samych aktorów są wyrazem

nowych idei i praktyk kulturowych,

które c z a s a m i mogą być postrzegane

jako przeciwstawiające się dotychczasowym

wyobrażeniom o kulturze (kulturze

dominującej). Badani aktorzy kultury niechętnie

opowiadają o takich zjawiskach,

mając równocześnie na uwadze relatywność

tego typu inicjatyw:

K1: To wszystko jest bardzo relatywne, jeśli chodzi

o kulturę. Mówienie tutaj o czymś, czy coś

jest kontrowersyjne, bo dla jednego odbiorcy

nie będzie, a dla drugiego tak… [sektor pozarządowy,

gmina miejska] [gmina 1; FGI 1.1]

Taką przestrzenią kontrowersyjną jest

dla badanych kino, w obrębie którego

dokonują się (pokazywane są) zmiany

określane przez niektórych nawet jako

kontrkulturowe. Również festiwale

i teatr zaliczane są do tych przestrzeni,

w których stosunkowo często pojawiają

się zjawiska awangardowe. W innych

obszarach dominuje zazwyczaj dyskurs

53

More magazines by this user
Similar magazines